Ali se bodo čistilne naprave v prihodnosti še izboljševale?


Preveliko onesnaževanje okolja v preteklih letih je ljudi spodbudilo, da poskušamo najti načine, kako živeti na enakem nivoju, brez da bi škodili okolju. Nakup čistilne naprave je le en izmed enostavnejših načinov, kako prispevati k čistejšemu okolju. Najnovejša zakonodaja je ljudi spodbudila, da bodo morali v kratkem vsi, ki nimajo dostopa do kanalizacije, v sklop svojega objekta dodati čistilno napravo, ki bo pripomogla, da se bodo vse odpadne vode iz gospodinjstva dobro prečistile in se očiščene vrnile nazaj v okolje.

Čistilne naprave

Kako sploh deluje čistilna naprava

Čistilne naprave so pomemben in obvezen del vsakega objekta, kjer obstaja možnost odpadnih voda, pa naj bodo to vikendi, lokali ali ostali podobni objekti, kjer zaradi takih in drugačnih razlogov priključitev k javni kanalizaciji ni mogoče. Čistilna naprava je lahko priključena samo k enemu objektu, lahko pa se lastniki skupine hiš, ki so odmaknjene od prvega kanalizacijskega priključka dogovorijo, da bodo eno večjo čistilno napravo uporabljali za vse prebivalce.

Veliko starih objektov je včasih namesto čistilnih naprav pri stanovanjskem objektu imelo greznico in razen izjem, jo bo potrebno do konca leta 2021 zamenjati s čistino napravo. Današnje napredne čistilne naprave so namreč veliko bolj okolju prijazne in poskrbijo, da se odpadna voda temeljito prečisti, preden gre nazaj v okolje.

Sodobne čistilne naprave delujejo v več fazah. Najprej se izvede mehansko čiščenje, ki se v resnici zgodi že preden pride odpadna voda v čistilno napravo. Tu pridejo v poštev razne mrežice in ostali pokrovi, ki poleg zamašitve odtoka ščitijo, da elementi, kot so lasje, hrana, tekstili in podobno ne pridejo v čistilno napravo. Naslednja faza, ki se imenuje biološko čiščenje, poskrbi za razgradnjo organskih snovi. To se dogaja v bazenu čistilne naprave, kjer se zbira voda. V bazen se dodaja zrak, ki vsebuje kisik. Ta kisik oskrbuje mikroorganizme v bazenu, da iz odpadne vode odstranijo umazanijo s katero se prehranjujejo. Dovajanje kisika celoten postopek pospeši in omogoči ustrezno mešanje vode. Zadnja faza sedimentacija se dogaja, ko se dovajanje kisika preneha in se pusti, da se sediment v odpadni vodi naloži na dnu posode. Ko je te faze konec, se samo še čista voda izčrpa in se shrani v zbirni posodi.

Seveda ima vsaka vrsta čistilne naprave svoje posebnosti, zato morda postopek deluje malenkost drugače, sicer pa so faze generalno pri vseh čistilnih napravah enake.

Vrste čistilnih naprav

Če ste v postopku nakupa ali zamenjave čistilne naprave, se zagotovo zavedate, da je na trgu ogromno vrst čistilnih naprav in prav tako veliko je tudi ponudnikov. Med bolj priljubljenimi so biološke čistilne naprave v betonskem ohišju, potem pa so tu še biološka čistilna naprava v plastičnem ohišju in betonska čistilna naprava.

Biološka čistilna v betonskem ohišju je med najbolj prijaznimi do okolja, saj nima dodanih strupenih snovi in v njej potekajo izključno naravni procesi. Taka čistilna naprava očisti kar 97% odpadne vode in zagotavlja, da iz nje ne prihajajo nezaželene vonjave. Mogoče jo je umestiti tako v mokro kot suho območje, za njo pa se odločajo tudi tisti, ki potrebujejo prevozno čistilno napravo na zahtevnih območjih.

Biološka čistilna naprava v plastičnem ohišju je tako kot tista v betonskem ohišju dobro učinkovita, poleg tega pa jo zaznamuje tiho in ekonomično delovanje. Ker je ohišje lahko, se lahko tako čistilno napravo vgradi na vseh vrstah področij in to brez betonske podloge ali pa celo v podtalnico in to brez strahu, da bi se pitna voda onesnažila.

Zadnja vrsta čistilne naprave je betonska čistilna naprava. Zaradi močnega ohišja, je betonska čistilna naprava izjemno vzdržljiva in jo lahko vgradite na področja, kjer mora prenesti večje obremenitve. To pomeni, da je lahko nameščena tudi globje v zemlji. Betonska čistilna naprava je skoraj neslišna in ne potrebuje pogostega praznjenja, zato je prijazna uporabniku in okolju.

Za vse vrste čistilnih naprav pa drži, da ni priporočljivo v odtoke čistilne naprave metali las, higienskih izdelkov, deževnice, bazenske vode, olj, maščobe, ostankov hrane, barv in podobno. Vse to lahko namreč čistilno napravo zamaši ali celo pokvari.

Prihodnost čistilnih naprav

Tehnologija na vseh področjih se bo prihodnosti le še izboljševala, zato je tudi napredek in razvoj čistilnih naprav neizogibljiv. Tako kot je včasih greznica veljala za temelj odstranjevanja odpadnih voda, na njenem mestu danes stoji čistilna naprava. In čeprav se morda zdi, da je to, da čistilna naprava odstrani vse škodljive snovi, da se potem voda očiščena vrne v naravo dovolj, je še ogromno področij za izboljšave.

Veliko podjetij že deluje v smeri razvoja čistilnih naprav, ki bi s svojimi inovacijami pripomogle k bolj čisti prihodnosti. Pa naj bo to v obliki okolju prijaznega ohišja, manjše porabe elektrike ali še bolj temeljitega čiščenja odpadne vode. Ker se bodo v prihodnosti nedvomno pogoji za namestitev čistilne naprave v prid okolja poostrili, imejte to v mislih in se odločite za čistilno napravo, ki je tehnološko napredna in okolju prijazna. Tako vam bo služila dalj časa in vam je ob prvih spremembah ne bo potrebno zamenjati. S tem pa boste tudi vi prispevali k zdravju našega okolja.

Recent Posts