Čistilne naprave obetajo boljšo prihodnost življenja na zemlji


čistilne naprave

Čistilne naprave so nujna posledica našega prekomernega onesnaževanja narave. Uporabljajo se predvsem za čiščenje odplak. Odplake fizikalno, kemično in biološko prečistimo in vrnemo naravi čisto vodo. Suho vsebino odplak pa ustrezno predelamo. Cilj prečiščevanja je varovanje okolja pred težkimi kovinami in zdravju škodljivimi snovmi. Čistilno napravo je potrebno namestiti neposredno pred iztekom vode v naravo.

Čistimo tako odpadne vode, kot površinsko odtekajoče vode. Čistilno napravo mora praviloma imeti vsak poslovni obrat,  obrat proizvodnje, vsaka inštitucija in vsak kanalizacijski sistem. Prav tako pa morajo imeti čistilne naprave tudi gospodinjstva, ki niso priključena na komunalno omrežje. Odplake moramo čistiti tam kjer nastajajo. Lahko pa jih, po cevnem sistemu, speljemo do zbiralnika. Ravnanje z odplakami je v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi. Čiščenje odplak poteka na treh ravneh. Prva: Odplake pustimo v mirovanju. Trdni delci se usedejo na dno, maščoba in lažji delci pa splavajo na površje.

Vmesno vodo speljemo na drugi nivo čiščenja. Tu se voda z ustreznimi mikroorganizmi biološko prečisti. V tretjem nivoju se voda toliko prečisti, da se lahko brez skrbi vrne nazaj v naravo. Odplake pa lahko tudi grobo in fino filtriramo. Poberemo nečistoče s površja. Vodi dodamo kemikalije, ki uničijo škodljive mikrobe in potem biološke mikroorganizme, ki vodo do konca prečistijo. Čistilne naprave delimo v centralne čistilne naprave in male čistilne naprave. Velike ali centralne čistilne naprave prečiščujejo odplake iz večjih industrijskih obratov in kanalizacijskih sistemov. Te so praviloma nameščene na občinskih ali državnih posestih. Medtem ko male prečiščujejo odplake iz hišnih gospodinjstev in manjših poslovnih obratov in so nameščene na zasebnih parcelah. Malih čistilnih naprav pa je več vrst. Male komunalne čistilne naprave morajo imeti vsi objekti, ki uporabljajo vodo za pridelavo in predelavo.

Te pa so:

  • Biološke čistilne naprave, ki prečiščujejo vodo z gojenimi mikroorganizmi.
  • Pretočne greznice, ki ločujejo vodo od fekalij in jo potem tudi ustrezno prečiščeno vrnejo nazaj v okolje.
  • Aerobne naprave za čiščenje s pritrjeno biomaso.
  • Aktivno blato je pritrjeno na nosilcih.
  • Ali pa je aktivno blato razpršeno po posodi in se voda z mešanjem prečiščuje.
  • Anaerobne naprave delujejo brez prisotnosti kisika.
  • Rastlinske čistilne naprave oponašajo samočistilno sposobnost narave.

Kako se odločiti za pravo čistilno napravo?

Za katero čistilno napravo se bomo odločili, je stvar popolnega premisleka. Premisliti moramo o zanesljivosti delovanja, o čim daljši življenjski dobi in nizkih stroških obratovanja in vzdrževanja. Sama čistilna naprava je zelo enostaven sistem. Vendar deluje dobro šele potem, ko je ustrezno nameščena in vzdrževana. Zato ni vseeno na koga se bomo obrnili po nasvet in nakup. Ker v primeru slabe odločitve, bomo dobesedno v dreku. Prodajalec oziroma izvajalec nas mora o naši čistilni napravi poučiti, razložiti njeno delovanje in predložiti vse ustrezne dokumente o vseh mehanskih in elektronskih delih čistilne naprave. Ponikalni sistem lahko potem, po nasvetu strokovnjaka, naredimo tudi sami. Pošteno moramo premisliti tudi o velikosti čistilne naprave. Najcenejše ni bilo nikoli najboljše. Vgradnja male čistilne naprave je dolgoročna naložba, ki se slej ko prej izplača. Vrsto čistilne naprave pa moramo prilagoditi tako potrebam, kot okolju v katerem bo nameščena. Pri tem nam lahko znatno pomaga država. Z ustrezno prošnjo se lahko obrnemo na Eko sklad in pridobimo subvencijo ali nadvse ugoden kredit.

čistilne naprave za boljšo prihodnost

Z nakupom in montažo ustrezne čistilne naprave pa ne bomo rešili le našega problema ravnanja z odplakami iz gospodinjstva, temveč bomo pomagali materi naravi pri njenem okrevanju. Kajti čistilne naprave bodo eden glavnih objektov pri vračanju čiste vode nazaj k naravi. Kajti voda je bila, je in bo vir življenja. V Sloveniji smo lahko srečni, da nam po večini teče pitna voda še iz vodovodnih pip. Drugje po svetu marsikje nimajo več tega bogastva.

Ker pa smo vsa živa bitja odvisna od čiste vode, je že čas, da se streznimo in začnemo ustrezno skrbeti za naše okolje. Za to pa ne rabimo ne shodov, ne nekih predavanj, ampak preprosto poskrbimo za to tu in zdaj. Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno. In to lahko tudi na domačem dvorišču ali v hiši s skrbnim ravnanjem z vodo. Ne imejmo jo kot samoumevno dobrino, ker to kmalu ne bo več. Razen če… nas v kratkem ne sreča zdrava kmečka pamet in vrnemo naravi tisto, kar ji pripada. In sedaj tako potrebne čistilne naprave, bodo opravile svoje delo, da lahko z veseljem zremo v svetlo življenje v prihodnosti.

Recent Posts