NAZAJ NA PRVO STRAN
NAZAJ NA PRVO STRAN

Informacije, novodobno zlato

Mediji in znanstvene publikacije pomembno prispevajo k izgradnji podjetniškega okolja, umeščanju teorije v prakso, medsebojnem povezovanju in širjenju novosti za skupni napredek. Med tovrstne nosilce prihodnosti sodi tudi Revija IRT3000, usmerjena v inovacije, razvoj in tehnologije, ki gospodarstvu pomagajo tlakovati pot v novo tisočletje.

Poslanstvo Revije IRT3000 je nuditi uporabne vsebine in konkretne rešitve, ki spodbujajo prenos znanja v industrijo. Uredniški odbor in strokovni svet zato med revijalno vsebino vključujeta novosti, dosežke, dobre prakse iz naprednih tehničnih in drugih industrijskih panog. Veljajo za osrednji vir informacij in uživajo splošno sprejetost s strani strokovnjakov iz industrije. Med svojimi bralci pozdravljajo strokovnjake iz raziskovalnih institucij, tehnike, inženirje, podjetnike in številne druge – tudi fakultetne profesorje, srednješolske učitelje, študente in dijake. Svoje kakovostne prispevke namreč pripravljajo v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, akademiki, raziskovalci in novinarji, ki bralcem prinašajo novice, predstavitve, intervjuje, znanstvene preboje, poročila z dogodkov strokovne narave.

 

Industrijski forum inovacij, razvoj in tehnologij

Eden izmed takšnih strokovnih srečanj je tudi INDUSTRIJSKI FORUM IRT. Vsakoletni dogodek, ki se odvija v Portorožu, je namenjen predstavitvi dosežkov in novosti ter inovacijam in inovativnim rešitvam iz industrije, primerih prenosa znanja in izkušenj med industrijami, uporabi novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v praktičnem okolju. V proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbuja inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost kot pomembne dejavnike uspešnosti in izboljšanja kakovosti življenja. Predstavlja inovacije in sodobne tehnologije ter njihovo uporabo na podlagi domačih in tujih izkušenj, s pomočjo katerih povečuje konkurenčno prednost slovenskih proizvodnih podjetij.

Tako forum IRT kot tudi Revija IRT3000 podpirata sodelovanje podjetij in raziskovalnih organizacij, slednja pa je edinstvena predvsem v tem, da povezuje toliko raznolikih segmentov in tako ohranja bogato multidisciplinarno vsebino ter spodbuja povezovanje med teoretičnimi znanji, tehnologijami in industrijskimi panogami. Že berete prihodnost? Oblikovalce Revije IRT3000 lahko pobližje spoznate na sejmu Feel the Future 2.0!

Share facebook
OSTALI ČLANKI