Kredit za študente: Kateri so pogoji za pridobitev?


Čeprav je študij v Sloveniji načeloma brezplačen, pa študentski čas marsikoga predstavi pred številne izzive postavljanja na lastne noge, med katerimi mnogi izmed njih zahtevajo velika finančna sredstva. Ker je med rednim študijem težko zaslužiti večje denarja, ki bi zadostovale za nujno potreben nakup avtomobila, računalnika, vzdrževanje stanovanja …, so nekatere banke študentom pristopile nasproti in jim ponudile ugoden študentski kredit.

Kdo je upravičen do kredita za študente?

Kredit za študente so različne banke ustvarile prav z namenom, da študentom pomagajo s finančno injekcijo, da lahko med študijem nekoliko svobodneje zadihajo, saj s prihodki na račun študentskega dela niso upravičeni do običajnega hitrega kredita. Kredit za študente je tako neke vrste hitri kredit, ki ponuja še nekaj drugih ugodnosti, kot so nižje obresti, brezplačno zavarovanje, hkrati pa za sklenitev študentskega kredita do določenega zneska ne potrebujete poroka.

Poudariti pa moramo, da je kredit za študente namenjen le študentom z veljavnim statusom študenta. To pomeni, da če trenutno pišete zaključno diplomo ali magisterij, vendar vam je status študenta že potekel, do kredita za študente niste upravičeni, četudi še opravljate študijske obveznosti. Ravno tako do študentskega kredita niso upravičeni vsi tisti, ki študirajo ob delu.

Katere pogoje morate izpolnjevati, da lahko pridobite kredit za študente?

Pogoji, ki jih morate izpolniti, da lahko pridobite študentski kredit se med posameznimi bankami sicer nekoliko razlikujejo, zato jih, preden se odločite za sklenitev študentskega kredita, dobro preberite. Povzeli pa bomo nekaj pogojev, ki so skupni vsem bankam.

Če želite pridobiti kredit za študente, morate imeti obvezno veljaven status študenta. Poleg tega morate imeti pri banki, pri kateri želite skleniti študentski kredit, imeti odprt osebni račun. Veliko bank tudi zahteva podatek, da ste imeli v zadnjem letu na ta račun stalne prilive s strani študentskega servisa, državne štipendije ali žepnine staršev. Izvor prilivov niti ni toliko pomemben, kot to, da jih prejemate redno. To daje banki tudi neke vrste zagotovilo, da boste kredit lahko pravočasno odplačali.

Večina bank ponuja možnost kredita za študente s porokom ali brez poroka. V splošnem velja, da je najvišja vrednost kredita za študente 5000 €, vendar se ta vsota med posameznimi bankami nekoliko razlikuje. Ali boste pri najemu kredita potrebovali poroka ali ne, odloči banka med postopkom določitve vsote kredita. Po navadi lahko do zneska 2000 € najamete kredit brez poroka, vendar se tudi to razlikuje med posameznimi bankami.

Kako visok kredit vam bo odobren je odvisno predvsem od tega, kolikšni so vaši povprečni mesečni prilivi. Večina bank ima za študentski kredit določeno odplačilno dobo od 12 do 36 mesecev. Banka tako presodi, ali boste glede na vaše prihodke lahko v določenem času odplačali celotno vrednost študentskega posojila in skladno s tem odobri kredit in določi njegovo vsoto, ob upoštevanju vaših želja. To pomeni, da če želite kredit za študente v vrednosti 1000 € in imate dovolj velik mesečni priliv, vam bo banka kredit odobrila. Če pa bi recimo želeli kredit v višini 4500 € in so vaši prihodki prenizki za tako veliko vsoto, vam banka vseeno odobri kredit, vendar v nekoliko nižji vrednosti.

Kakšne so obresti?

Največja prednost študentskega kredita je ravno v tem, da banke študentom ponujajo zelo nizke obresti, zlasti, če jih primerjamo z obrestmi, ki jih dobite pri običajnih kreditih. Kolikšne so vrednosti obresti, se razlikuje med posameznimi bankami, zato je nujno, da ko sklepate kredit za študente, da se o tem dobro pozanimate. Dejstvo pa je, da so obresti za študentski kredit pri vseh bankah zelo ugodne.

Ali kredit za študente predstavlja veliko tveganje?

Pri sklepanju kredita je vedno največja dilema ta, kolikšno tveganje prinaša določen kredit. Neizogibno je namreč dejstvo, da študentski čas s seboj prinaša veliko negotovosti, zlasti kar se tiče področja dela in ustvarjanja lastnih prihodkov. Tega se zavedajo tudi ponudniki študentskega kredita, ki večinoma ob sklenitvi kredita ponujajo brezplačno zavarovanje, ki prinaša višjo stopnjo gotovosti v primeru, da gre kaj narobe.

Res je tudi, da kredit za študente ne more biti zelo visok. Po trenutno znanih podatkih je najvišja vrednost študentskega kredita 5000 € in najdaljša doba odplačevanja te vrednosti 36 mesecev. To pomeni slabih 140 € na mesec. To je res najvišja vrednost, ki vam jo banka odobri le ob dovolj velikih mesečnih prihodkih v zadnjem letu in zanesljivem poroku. Tako da tudi če bi šlo kaj narobe, vam v tem primeru lahko pomaga porok, vi pa nato njemu v nekoliko daljšem časovnem obdobju odplačate razliko, ki jo je plačal za vas, oziroma sklenete kak drug dogovor, kako mu boste odplačali razliko. Vseeno pa vam svetujemo, da če sumite, da trenutnega študentskega dela ne boste morali več dolgo opravljati, ali če veste, da bo v kratkem prišlo do situacije, ki vam bo onemogočila redno mesečno odplačevanje kredita, da se za kredit za študente odločite le v tolikšni vrednosti za katero sami, ne le banka, veste, da jo boste sposobni odplačati v dogovorjenem roku.

Recent Posts