NAZAJ NA PRVO STRAN
NAZAJ NA PRVO STRAN

Prizadevamo si za povezovanje in krepitev medsebojnih odnosov

Na sejmu inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future bomo z zanimivimi govorci spregovorili o:

  • podpori vladni Strategiji pametne specializacije;
  • podpori iniciativi: Slovenija ‒ zelena referenčna država v digitalni Evropi;
  • širitvi zavedanja o prednostih in tveganjih novih tehnologij in konceptov s področja informacijskih tehnologij;
  • promociji pametnih rešitev, referenčnih primerov in dosežkov na področju digitalnih specializacij;
  • zbliževanju potreb uporabnikov in zmožnosti ponudnikov digitalnih rešitev;
  • pospeševanju domačega in mednarodnega sodelovanja.

 

Ste tudi vi odkljukali več sklopov? V naslednji novici si lahko preberete več o posameznem sklopu.

 

 

Razstavni program sejma

I. PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

1. DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE IN JAVNEGA SEKTORJA

Ciljne skupine obiskovalcev: lokalna samouprava, podjetja MSE in velika, državljani oz. splošna javnost.

 

2. KROŽNO GOSPODARSTVO

a) Upravljanje odpadkov
b) Upravljanje alternativnih virov energije in pametna omrežja

Ciljne skupine obiskovalcev: lokalne skupnosti (župani, komunale, elektrodistribucijska podjetja, plinovodi in javna infrastruktura).

 

3. E-ZDRAVJE

a) Inovativne aplikacije (mobilne in spletne) za zdrav način življenja

Ciljne skupine obiskovalcev
: državljani oz. splošna javnost.

 

4. MOBILNOST

a) Mobilnost oseb
b) Mobilnost blaga
c) Mobilnost delovnih mest

Ciljne skupine obiskovalcev: podjetja – MSE in tudi velika, državljani oz. splošna javnost.

 

II. DIGITALNA PREOBRAZBA PODJETIJ

1. PAMETNO POSLOVANJE

2. PAMETNO DELOVNO OKOLJE

Ciljne skupine obiskovalcev: odločevalci oz. management MSE, sektor IT iz vseh podjetij.

 

SPREMLJAJOČI KONFERENČNI DEL SEJMA

Razstavni program sejma bo pokrival vsa področja pametne specializacije, pri spremljajočem konferenčnem delu sejma pa bomo vsako leto posebno pozornost namenili nekaj področjem. V letu 2017 se bomo osredotočili na pametna mesta in skupnosti ter digitalno preobrazbo podjetij.

Share facebook
OSTALI ČLANKI