Priklop sončne elektrarne za samooskrbo na omrežje. Da ali ne?


Izjemna rast cen električne energije in zakonske spremembe pri obračunu električne energije, ki jo proizvedejo sončne elektrarne, so povzročile skokovit porast zanimanja za vgradnjo lastne sončne elektrarne. Veliko ljudi se v tem času sprašuje, kako v prihodnosti znižati stroške elektrike, in tako se hitro porodi vprašanje o postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo.

Zakaj investirati v lastno sončno elektrarno?

Neomejena količina brezplačnega in popolnoma čistega vira energije. Sliši se sanjsko, kajne? Tako učinkovito izrabo vam ponuja namestitev sončne elektrarne.

V času skokovitih cen električne energije se vam bo tovrstna investicija kaj hitro izkazala za dobro potezo, saj lahko v primeru, da se odločite za ugodno sofinanciranje preko Eko sklada, vaš mesečni obrok kredita znaša manj od zneska, ki ste ga plačevali za elektriko prej.

Ob namestitvi sončne elektrarne tako

 • zmanjšate skrbi zaradi naraščajočih cen električne energije,
 • lahko napajate svoj električni avtomobil z lastno proizvedeno električno energijo,
 • postanete del trajnostnih rešitev (sončna elektrarna ne proizvaja ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov),
 • prispevate k ohranitvi okolja in planeta.

Sončne elektrarne za samooskrbo predstavljajo neposreden prispevek posameznika k zelenemu prehodu v tako imenovano “nizkoogljično” družbo. Poleg tega se sončne elektrarne za samooskrbo izkazujejo tudi kot dobra investicija za plemenitenje prihrankov, zaradi razmeroma kratke vračilne dobe investicije, trajnosti ter zanesljivosti opreme.

Vsi našteti dejavniki kažejo, da je sedaj pravi čas za razmislek in odločitev o tovrstni investiciji.

Sončne elektrarne za samooskrbo so pametna naložba v prihodnost

Pri izgradnji sta zelo pomembna izračun velikosti sončne elektrarne in primerno sončno obsevanje

Ko se odločimo za izgradnjo sončne elektrarne, so zelo pomembni dejavniki:

 • orientacija objekta
 • naklon strehe
 • kvadratura površine, ki nam je na voljo

V Sloveniji je najprimernejša usmeritev fotonapetostnih modulov proti jugu in z naklonom 33°, vseeno pa je potrebno poudariti, da ta optimum ni izrazit. Ker za sončne elektrarne za samooskrbo potrebujemo čim večje površine, je najboljše, da elektrarno prilagodimo glede na obstoječo ravnino in orientacijo strehe zgradbe.  S tem se doseže optimalna izraba strešne površine.

Če je naklon strehe premajhne, se le-ta lahko prilagodi s pod-konstrukcijo. Lahko pa v tem primeru zaradi senčenja izgubimo kar nekaj površine in posledično tudi moči. Torej, izračun velikosti sončne elektrarne zajema natančen izračun naklona, ki je najbolj primeren za vašo elektrarno, kot tudi izračune senčenja ter ostalih vplivov. Izračun velikosti sončne elektrarne bo tudi eden izmed ključnih faktorjev, ki vplivajo na višino investicije.

Elektrarno lahko postavite samo na streho ali fasado stavbe, ki se bo samooskrbovala z energijo, pridobljeno iz sončne energije.

V kolikor bi jo želeli postaviti kam drugam, bo takšna elektrarna potrebovala gradbeno dovoljenje, kar pa seveda precej dvigne ceno investicije.

Višek proizvedene energije boste dobavitelju prenesli brezplačno

Za velikost sončne elektrarne za samooskrbo je postavljena omejitev 34 kWh. V primeru, da bo vaša sončna elektrarna proizvedla več energije od letne porabe vaše stavbe, boste ta višek brezplačno prenesli svojemu dobavitelju.

Za najbolj optimalen izkoristek se torej priporoča postavitev elektrarne, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj elektrike, kot je vaše gospodinjstvo porabi.

Za optimalni izkoristek postavite elektrarno, ki bo zagotavljala ravno toliko proizvedene energije, kot je vaše gospodinjstvo porabi

Za priklop sončne elektrarne na omrežje potrebujete soglasje za priključitev

Gradnja sončne elektrarne za samooskrbo omogoča uporabnikom, da lahko na svojih objektih s proizvodnjo električne energije iz fotovoltaičnih modulov (delno) pokrivajo porabo energije v svojih gospodinjstvih.

Za priklop sončne elektrarne na omrežje pred zbiranjem ponudb (in morebitnim podpisom pogodbe z izvajalcem) obvezno pridobite soglasje za priključitev pri distributerju električne energije.

Soglasje boste z vsemi obveznimi prilogami vložili lokalnemu distributerju. Večina distributerjev za priloge zahteva mapno kopijo, izsek načrta, parcelne številke objekta, idejno zasnovo ter ostale specifikacije opreme oziroma način izgradnje sončne elektrarne.

Rok za izdajo soglasja za priklop sončne elektrarne na omrežje je 30 dni od oddaje vloge.

Z dobaviteljem lastnik naprave nato sklene pogodbo o samooskrbi. Predmeti pogodbe določajo:

 • oddana električna energija (kWh) se v letnem obračunskem obdobju izenači s prevzeto električno energijo (kWh)
 • uporablja se enotarfini sistem merjenja električne energije (pri obračunu količine delovne električne energije, prevzete in oddane preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava)
 • lastniku pri elektrarne se pri obračunu upošteva tista količina elektrike, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (to se odčita na merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja)

Je priklop sončne elektrarne na omrežje mogoč za vse?

Vsak gospodinjski ali mali poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 34 kW lahko postavi svojo sončno elektrarno. Hkrati mora biti tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se oskrbuje z električno energijo, pridobljeno iz sončne energije.

Priklop sončne elektrarne na omrežje pa določa:

 • V izogib električnemu udaru, mora elektrarna v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja
 • V napravi za samooskrbo mora biti v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti)

Obetajo se zakonske spremembe

S 1. 1. 2024 bodo v veljavo vstopile spremembe zakonodaje, ki bodo nekoliko spremenile ekonomiko investicije in morda povečale potrebe po vgradnji baterij za shranjevanje proizvodnih viškov.

Trenutno je pri nas sistem neto meritev zastavljen tako, da manjša podjetja in gospodinjstva koristijo pridobljeno elektriko za lastne potrebe, presežke pa oddajajo v omrežje. V kolikor je proizvodnja manjša, elektriko pridobijo iz omrežja.

Enkrat letno distributer naredi obračun porabljene in oddane elektrike ter lastniku sončne elektrarne za samooskrbo zaračuna morebitno večjo porabo od pridobljene energije, na drugi strani pa presežek proizvodnje distributer dobi zastonj.

V primeru večje porabe električne energije mora uporabnik plačati tudi omrežnino.

Kaj prinašajo spremembe zakonodaje po decembru 2023?

V skladu z evropsko direktivo mora biti plačevanje oziroma zaračunavanje omrežnine nediskriminatorno in neodvisno od tega, ali je uporabnik vlkjučen v sistem neto meritev oziroma v samooskrbno shemo.

 • Uporabnik bo moral plačati omrežnino za vso električno energijo, prevzeto iz omrežja
 • Trgovec bo proizvajalcu plačal za presežke električne energije, ki jih bo le-ta oddal v omrežje
 • Nov obračun omrežnine bo precej vplival na finančno plat, ki večinoma botruje odločitvi posameznikov za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo

V interesu vseh gospodinjstev in manjših podjetij bi moralo biti prizadevanje, da čim več proizvedene energije porabijo sami ter tako v omrežje oddajo čim manj presežkov. S tem ga posledično manj obremenjujejo.

En način, kako lahko to dosežemo, je tudi naložba v baterijski sistem. Ta uporabniku omogoča, da elektriko, ki je bila proizvedena čez dan, porabi zvečer oziroma ponoči ter v času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne.

Kaj za investitorja pomeni sončna elektrarna brez priklopa na omrežje?

Zaradi novih uredb v zahodni Evropi, se vedno več gradijo sončne elektrarne, ki presežke proizvedene energije ne oddajajo v omrežje, ampak v baterije. Med njimi so najbolj priljubljene Li-ion baterije.

V primeru, da je uporabnik želel popolno neodvisnost od omrežja, je do zdaj veljalo, da so hranilniki elektrike oziroma baterije najdražji del solarnega sistema.

Drugod po Evropi je sončna elektrarna brez priklopa na omrežje rentabilna le tam, kjer je cena električne energije zelo visoka ali pa so na voljo državne subvencije za en del cene baterij.

Prednosti sončne elektrarne brez priklopa na omrežje:

 • Dejanska samooskrba z električno energijo (ni koriščenja omrežja za oddajanje viškov)
 • Naložba je cenovno zelo sprejemljiva zaradi majhnega stroška vlaganja v baterije
 • Če je sončna elektrarna brez priklopa na omrežje zasnovana kot otočni solarni sistem, lahko med dnevom zagotavlja tudi delovanje, denimo, klimatskih naprav
 • Baterije lahko ponoči še vedno napajajo ostale porabnike, v kolikor je kapaciteta baterij pravilno dimenzionirana
Akumulatorske baterije shranjujejo električno energijo za čez noč in obdobja, ko so moduli osenčeni

Kako deluje sončna elektrarna brez priklopa na omrežje?

Tekom celega dneva fotonapetostni moduli preko regulatorja polnjenja polnijo akumulatorske baterije. Te pa shranjujejo električno energijo tudi za čez noč, za primere slabega vremena in obdobja, ko so moduli osenčeni. Na ta način omogočajo priključitev električnih porabnikov tudi takrat, ko sončnega obsevanja ni.

Otočne elektrarne za samooskrbo

Večinoma se otočne elektrarne uporabljajo tam, kjer ni možnosti priklopa na distribucijsko omrežje (počitniške hišice, plovila, počitniške prikolice). Največkrat so naprave, za katere se uporablja sončna elektrarna brez priklopa na omrežje:

 • Žarnice
 • Majhni gospodinjski aparati
 • Hladilniki
 • Računalniki
 • Tv naprave

Tovrstne sončne elektrarne za samooskrbo lahko delujejo z baterijami ali brez. Tiste brez baterij delujejo torej le takrat, ko je na voljo sončna svetloba. Ker se pridobljena energija ne shrani, jo je potrebno takoj porabiti. Takšna elektrarna je tako bolj primerna za gospodinjstva, urade ali obrti, ki imajo svojo stalno porabo tekom dneva.

Lahko pa se odločite za otočno sončno elektrarno brez baterij in jih, če se bo izkazala potreba, dokupite.

Za izračun velikosti sončne elektrarne, ki bo najbolj ustrezala vašim potrebam, se obrnite na strokovnjake

Kakšno sončno elektrarno za samooskrbo torej izbrati? Vse je odvisno od vaših potreb in pogleda na prihodnost, predvsem pa od nasvetov strokovnjakov, ki vam bodo pri odločitvi znali najbolj svetovati. Za končni izračun investicije je potrebnih kar nekaj ključnih informacij – dimenzija, orientacija, naklon strehe, vrsta strešne kritine, priključna moč in seveda izračun velikosti sončne elektrarne ter poraba električne energije na letni ravni. Izračun končne cene sončne elektrarne pa se občutno zmanjša, ko upoštevamo še subvencijo Eko sklada. Prvi prihranki bodo vidni že v prvem mesecu uporabe sončne elektrarne, saj bo s pomočjo subvencije vaš mesečni obrok kredita znašal manj kot vaš dosedanji mesečni strošek elektrike.

Ali je sončna elektrarna dobra investicija za prihodnost, ni več vprašanje. Vprašanje je le še, ali jo priključiti v omrežje ali bo za vas primernejša sončna elektrarna brez priklopa na omrežje. V podjetju Sol Navitas vam bodo pomagali pri vseh kalkulacijah in ostalih informacijah, ki jih potrebujete za premišljeno odločitev o tako pomembni investiciji.

Recent Posts