NAZAJ NA PRVO STRAN
NAZAJ NA PRVO STRAN

Spoznajte JIT-IT poslovni model

Bliskoviti tehnološki napredek sili poslovna okolja v nenehen razvoj, izboljšanje poslovnih procesov in ohranjanje konkurenčnosti. JIT ali »Just in time« model stremi k pravočasnem in zanesljivem zagotavljanju vsake entitete v ravno pravem trenutku, s čim manjšim vložkom virov oziroma čim višjo stopnjo specializacije.

Digitalizacija oziroma izbira tehnologij ne prinaša nujno dodane vrednosti. Centralizacija informacijske infrastrukture, bodisi postavljene v podjetju, v oblaku ali pa hibridno, je dobra strateška odločitev, a le če temelji na tehnologiji, ki izkorišča sodoben potencial. Vendar pa informacijska infrastruktura zagotavlja digitalizacijo, ne pa tudi optimizacije poslovnih procesov.

Kako daleč seže pogled, je odvisno od točke, na kateri stojimo danes.
Poslovna okolja, ki razumejo pomen optimizacije in digitalizacije kot iterativnega, kontinuiranega procesa, dosegajo izjemne rezultate in tudi povečujejo svojo konkurenčno prednost na trgu. Izraz JIT ali »Just in time« izvira iz avtomobilske industrije oziroma je bil v njej najbolj prisoten ali kar nujen, če so želela podjetja sodelovati v verigi polizdelkov. V zadnjem času postaja normativ tudi v poslovnih okoljih.

Vsaka točka razvoja je povezana z vsako točko vašega delovanja.
JIT model temelji na pravočasnosti in zanesljivosti entitet. Entiteta je lahko vsaka informacija, materija ali poljuben vir, ki pripada poslovnemu procesu. Dodana vrednost JIT modela je v njegovi učinkoviti manipulaciji z entitetami. Prizadeva si namreč zagotoviti vsako entiteto v ravno pravem trenutku, s čim manjšim vložkom virov oziroma čim višjo stopnjo specializacije, kar je bodisi posledica uvedbe strojnega učenja, prediktivne analitike ali umetne inteligence. Poleg časovne pravilnosti se JIT ukvarja tudi z optimizacijo življenjskega cikla entitet z namenom znižanja stroškov in večje storilnosti.

JIT model je težko uvesti, saj je raba tehnologij samo del procesa, medtem ko optimizacija zahteva drugačna znanja, procese in pristope. Med slednjimi je najpogostejši LEAN oziroma vitko poslovanje. Uvedba vitkih poslovnih procesov je ponavljajoč se proces, prepleten s postopnim, prav tako iterativnim procesom digitalizacije. Tista poslovna okolja, ki JIT vpeljujejo tako, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki JIT vpeljujejo zaporedno, torej najprej vpeljejo vitko poslovanje, nato pa ga digitalizirajo.

Vsaka točka na poti je lahko tvegana. Izbirajte tiste poti, ki vas varno vodijo do ciljev.
Uvedba JIT modela zahteva zelo širok spekter znanj in izkušenj, od vsebinskih do tehnoloških. Za implementacijo JIT-a ni predpisanih receptur. Zakaj? Ker si podjetja niso enaka. Vsak mora poiskati svojo pot s pomočjo profesionalcev, ki razumejo poslovni in proizvodni proces. Le tako bo JIT model deloval na vsakem koraku, v vsakem procesu, vedno in povsod. Odličen in celovit ponudnik JIT modela je Tom PIT, razstavljavec na Feel the Future 2.0, saj obravnava celoten proces uvajanja JIT – od analize, uvajanja vitkih poslovnih procesov, digitalizacije in pametne specializacije. Poleg tega je edini, ki zagotavlja centralizirano informacijsko infrastrukturo, ki lahko teče v podjetju, na Microsoft Azure ali hibridno.

Share facebook
OSTALI ČLANKI