NAZAJ NA PRVO STRAN
NAZAJ NA PRVO STRAN

Strokovni program sejma

Sreda, 17. oktobra
Četrtek, 18. oktobra
Petek, 19. oktobra

 

V nadaljevanju si lahko ogledate podroben program dogajanja na sejmu Feel the Future.

 

SREDA, 17. oktober

Fontana v dvorani L

10.00-10.45SLAVNOSTNA OTVORITEV

 

Mala kongresna dvorana

11.00-15.30UMETNA INTELIGENCA KOT PODPORA ODLOČANJU

11.00-11.30 – Uvodna pogostitev

11.30-12.15 – GLAVNI GOVOREC: Umetna inteligenca kot podpora odločanju,

Mark Torr, vodja oddelka za podatke, umetno inteligenco in internet stvari, Microsoft, CEE regija

Več…

Umetna inteligenca v zadnjih letih napreduje z izjemno hitrostjo predvsem zaradi algoritmov globokega učenja, množice podatkov in velike računske zmogljivosti v oblaku. Njene tehnologije prinašajo možnosti izboljšanja človekovega življenja na načine, ki si jih včasih ni bilo moč niti zamisliti. Zato ne zamudite izjemne priložnosti prisluhniti in razpravljati z Markom Torrom in ostalimi strokovnjaki s področja umetne inteligence.

 

12.20-12.40 – Dobre prakse uporabe umetne inteligence v gamingu,

Andrey Vykhodtsev, Microsoft

Več…

Gaming industrija je zibelka umetne intelligence, ampak kako lahko pomaga pri rasti podjetja? Predavatelj bon a kratko govoril o poslovnih aplikacijah umetne intelligence v gaming, kot so interakcija s strankami, njihova pridobitev in vzdrževanje odnosov z njimi. Predstavili bodo nekaj partnerskih rešitev na tem področju in bodoče možnosti uporabe umetne intelligence.

 

12.40-13.00 – Uporaba umetne inteligence za spremembo kulture in načina sodelovanja v podjetju,

Tjaž Jelovčan, Microsoft

Več…

Raziskave kažejo, da je digitalna transformacija podjetja obsojena na propad, v kolikor hkrati ne vodimo tudi transformacije kulture in načina sodelovanja. Na predavanju bomo govorili o tem, kako lahko podatki, nov pogled na podatke in uporaba umetne inteligence pri tej transformaciji podpirajo posameznika in celotno organizacijo.

 

13.00-13.15 – Odmor za kavo in prigrizke

13.15-13.35 – AI: želja VS realnost, Robert Orehek, Tom PIT

Več…

Letošnji, 2. sejem, Feel The Future bo s svojim govorom popestril strokovnjak za strateško-poslovni razvoj, G. Robert Orehek, CBDO. Strokovnjak, ki je celotno kariero posvetil razvoju strategij eksponentnega napredka, rasti in dolgoročne prihodnosti poslovanja industrijskih podjetij, različnih panog. Njegovi začetki segajo v obdobje samega zametka strateške optimizacije in razvoja digitalizacije proizvodnih procesov. V 18ih letih delovanja na tem področju pa je pri zagotavljanju JIT-a, učinkovitosti, optimizacije in digitalizacije procesov, pomagal že več kot 50im podjetjem, med drugim tudi podjetjem Krka, Lek, Droga Kolinska, Žito, Energetika Ljubljana, Ljubljanske Mlekarne, LIP Bled, Pliva, Mariborska Livarna… Zanimivo bo slišati vizijo prihodnosti IT in gospodarstva iz ust strokovnjaka tovrstnega področja.

 

13.35-13.55 – Zaupanje in umetna inteligenca, Matjaž Pušnik, KPMG

Več…

V današnjem svetu podatkov je upravljanje strojev enako pomembno kot upravljanje ljudi. Upravljanje strojev in upravljanje ljudi mora biti dejansko del upravljanja sodobne organizacije, da zagotovimo obladovanje tveganj in ,da interakcija med človekom in strojem deluje brezhibno.

 

13.55-14.15 – NOVIH REŠITEV BREZ UMETNE INTELIGENCE NI VEČ, 

Primož Kučič, Telekom Slovenije

Več…

Telekom Slovenije je že več let močno prisoten na IKT trgu. Pri razvoju novih storitev je umetna inteligenca sestavni del vsakega načrtovanja in razvoja. Predstavljenih bo nekaj primerov novih rešitev Telekoma Slovenije d.d. z uporabo umetne inteligence.

 

 

14.15-14.45 – Naložbeni načrt za Evropo #InvestEU:

priložnosti in finančne spodbude za podjetja, Ulla Hudina-Kmetič, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Saša Podpeskar, SID banka kot slovenski partner v Evropskem svetovalnem vozlišču (EIAH), Simona Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad

Več…

Predavanje o naložbenem načrtu za Evropo, katerega namen je širom EU spodbuditi nove naložbe v infrastrukturo ter preko finančnih instrumentov podpirati vlaganja v mala in srednje velika podjetja. Med predavanjem bomo predstavili primere iz Slovenije ter drugih evropskih držav ter podrobneje pojasnili, kako lahko slovenska podjetja koristijo tudi dve obliki tehnične pomoči: objavijo svoje potrebe po financiranju na evropskem portal naložbenih priložnosti (EIPP) ter se obrnejo za nasvet na evropsko svetovalno vozlišče (EIAH). Primere in možnosti za financiranje bodo pojasnili tudi predstavniki s Slovenskega podjetniškega sklada ter s SID banke, slednji tudi kot kontaktna točka v Sloveniji do evropskega svetovalnega vozlišča.

 

14.45-15.15 – Umetna inteligenca brez nevronskih mrež,

Tomaž Kristan, ALGIT

 

Predavalnica v dvorani L

14.00-16.00: DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

 

14.00-14.30 – Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij,

Jasna Močnik, Ministrstvo za javno upravo, DID

Več…

Predstavitev Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Na predavanju bodo predstavili vsebino zakona, namen, zavezance po zakonu, zahteve glede dostopnosti, pravice in dolžnosti zavezancev, kaj zakon prinaša za državljane RS, način nadzora in predvidene sankcije ter ključne datume.

 

14.30-15.00 – SI-PASS in smsPASS, uradna digitalna identifikacija in podpisovanje zdaj tudi s telefoni,

dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo, SI-TRUST

Več…

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo s storitvijo SI-PASS in smsPASS omogoča vedno večjemu številu organizacij in uporabnikov digitalno identifikacijo in podpisovanje tudi z mobilnimi telefoni. To je lahko kot dodatek ali pa popolnoma nadomesti kvalificirana digitalna potrdila na računalniku. Predstavili vam bomo kako in kje se to uporablja in kakšni so načrti.

 

15.00-15.30 – Moč je v podatkih. Odprimo jih skupaj.,

mag. Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo

Več…

Ministrstvo za javno upravo bo na predavanju predstavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Na portalu je objavljeni že preko 4.000 različnih zbirk podatkov, od prvič registriranih vozil po posameznih mesecih, vladnih gradiv, deviznih tečajev Banke Slovenije ter na primer slike žigov registriranih dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin v RS.

 

15.30-16.00 – eUprava – digitalna država,

mag. Tatjana Mizori Zupan, Ministrstvo za javno upravo

Več…

Na predavanju bo Ministrstvo za javno upravo predstavilo portal eUprava. Portal eUprava je najkrajša pot državljana za opravljanje storitev z državo. Delovanje portala se nenehno izboljšuje in nadgrajuje. Tudi na podlagi predlogov uporabnikov. Dodajamo nove storitve in izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Zadnji korak v to smer je omogočanje uporabe portala na vseh mobilnih napravah z uporabo mobilne identifikacije smsPASS.

ČETRTEK, 18. oktober

Predavalnica v dvorani L

10.00-12.30E-IZOBRAŽEVANJE IN INOVATIVNA PEDAGOGIKA

10.00-10.45 – Mesta prihodnosti – pametna mesta,

Andrej Žižek, DOBA Fakulteta

Več…
Pametna mesta so prostori, kjer se rojevajo inovacije in tehnološke rešitve za izzive sedanjost in prihodnost. So aktivni deležnik tehnološkega razvoja, ki ga danes predstavljajo avtonomna mobilnost, tehnologija IoT, umetna inteligenca, nove energetske rešitve, hkrati pa tudi družbene inovacije in razvoj pametnih skupnosti.
Na DOBA Fakulteti od leta 2016 razvijajo in izvajajo magistrski program Management pametnih mest, ki je po svoji vsebini v samem vrhu naprednega reševanja izzivov urbanih območij. V partnerstvu z evropskimi univerzami sodeluje DOBA na raziskovalnem projektu TellMe, ki se ukvarja s preučevanjem in razvojem globalnih metropol.
V krajšem predavanju boste spoznali napredne rešitve pri snovanju in upravljanju pametnih mest, ki tudi slovenska mesta lahko postavijo v vrh uspešnosti na področju ekonomskega razvija in kvalitete bivanja.

 

11.00 -11.45 – S projekti ZRSŠ zmanjšujemo digitalni razkorak,

mag. Nives Kreuh, Anita Poberžnik, Mojca Dolinar, Goran Bezjak in Amela Sambolić Beganović, Zavod republike Slovenije za šolstvo

Več…
Zavod republike Slovenije za šolstvo bo na predavanju poudarilo izbrane vsebine in aktivnosti iz projektov, ki podpirajo razvoj digitalne pismenosti, pridobivanje digitalnih kompetenc, urjenje digitalnega branja, izkoristek potenciala igrifikacije za učenje itd.

 

12.00-12.30 – Prihodnost je v diferenciaciji – kaj prinaša učilnica na ključ,  

Aleš Celcar, Inovatio d.o.o.

 

13.00-13.30: EU  RAZISKOVALNI PROGRAM OBZORJE 2020

Možnosti za mala in srednje velika podjetja: Ulla Hudina-Kmetič, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Igor Milek, SPIRIT in nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – MSPji

Več…
Predavanje o vseh priložnostih, ki jih nudi EU raziskovalni program “Obzorje 2020” za mala in srednje velika podjetja v okviru t.i. MSP instrumenta v obdobju 2013-2020 ter obenem tudi o načrtih za nadaljevanje tega EU programa kot “Obzorje Evropa” v obdobju po letu 2020.

 

14.00-16.00: DIGITALNE TEHNOLOGIJE V SLUŽBI ČLOVEKA
Več…

Namen sklopa je opozoriti na pomen družbenih vidikov digitalizacije, ki v ospredje postavljajo človeka oz. uporabnika. Cilj civilne družbe ni nujno ustvarjanje neposredne ekonomske koristi, ampak predvsem izboljševati kakovost življenja v digitalni družbi s poudarkom na socialni vključenosti, aktivnemu državljanstvu in vzpostavljanju zaupanja v digitalne tehnologije. Motiv predavanj je zato predstaviti digitalizacijo izven prevladujoče paradigme digitalnega trga. Pri tem bodo izpostavljeni inovativni pristopi, vključevalna vloga in izobraževalni pomen nevladnih organizacij, katere si prizadevamo za dostopno in odprto digitalno družbo.

 

 

14.00-14.30 – Digitalna transformacija državne uprave,

Jure Trbič, Boštjan Tavčar, Zavod za upravno poslovanje

14.30-15.00 – Pametni glas NVO – e-participacija občanov na lokalni ravni,

Tjaša Bajc, Regionalno stičišče NVO Osrednje Slovenije, mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo

15.00-15.30 – Spletna dostopnost: od zakonske obveze do certifikata,

Maša Malovrh, Zavod Beletrina

15.30-16.00 – Digitalne tehnologije in izobraževanje,

dr. Stanko Blatnik, IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij

 

16.00-16.30: ODKRIJ JIT IT

Robert Orehek, Tom PIT

 

Mala kongresna dvorana

9.00-14.00: V. KONFERENCA IT V LOGISTIKI & PROIZVODNJI

KEEP IT SIMPLE ’18 Povezovalni software in orodja za podporo odločanju,  Slovensko logistično združenje, Celjski sejem d.d.

Več…

Na konferenci bodo sodelujoča podjetja predstavila t.i. povezovalni software in sisteme za podporo odločanju. Elektronska izmenjava podatkov med poslovnimi partnerji je danes že vsakodnevna praksa. Za zanesljivo in učinkovito izmenjavo podatkov o naročilih, odpremi, dobavah, računih in reklamacijah običajno poskrbijo informacijski sistemi oz. povezovalni software. V Sloveniji je izmenjava podatkov deloma standardizirana, kar olajša poslovanje. Z izzivom pa se srečajo podjetja pri izmenjavi podatkov s tujimi partnerji, saj le-ti uporabljajo različne standarde in rešitve. Poleg specializiranih orodij za posamezen poslovni proces, se v podjetjih srečujejo še s specializiranimi orodji za odločanje, ki zahtevajo usklajevanje različnih resursov in upoštevanje omejitve vsake družbe. Kako rešiti omenjene izzive v praksi? Katere rešitve že obstajajo in prednosti le-teh – te odgovore in informacije želijo podati na letošnji konferenci.

 

9.00-9:30 – Sprejem udeležencev in registracija

9.30-10.00 – Otvoritev konference in pozdravni nagovori

10.00-10.30 – Ali vaša proizvodnja izpolnjuje pričakovanja kupca?,

Tibor Zavrl in mag. Tomaž Dular, MIT informatika d.o.o.

10.30-11.00 – Spletni servisi – sedanjost in prihodnost poslovnega sveta,

Matic Smolkovič, Neolab d.o.o.

11.00-11.30 – Odmor za osvežitev in druženje

11.30-12.00 – GTN platforma – velika priložnost za učinkovito sodelovanje,

Rudi Hržič, EVERTEC Technology d.o.o.

12.00-12.30 – Primer Odprte Digitalne Logistične platforme

oz. kako povezati partnerje v oskrbni verigi – LogChain, Igor Hočevar, ZZI d.o.o. in Aleš Habič, Špica d.o.o.

12.30-13.00 – Odmor za osvežitev in druženje

13.00-13.30 – SPECIALNE REŠITVE ZA LOGISTE (s konkretnimi primeri),

Jakob Korenč, Telekom Slovenije; Darko Judež, Judež; Peter Vipavc, Carglass

13.30-14.00 – KONTROLNI STOLP PROCESOV V PRESKRBOVALNI VERIGI PROIZVODNEGA ALI DISTRIBUCIJSKEGA PODJETJA CLICKTRANS-SCM,

Igor Potočnik, Infotrans

 

Celjanka

11.00-13.00: INFORMACIJSKA VARNOST

11.00-11.30 – Varovanje osebnih podatkov,

Mojca Prelesnik,informacijska pooblaščenka (varovanje osebnih podatkov)

11.30-12.00 – ZLORABE MALIH PODJETIJ NA SPLETU:

Gorazd Božič, SI_CERT, Arnes, zaščita manjših podjetij

Več…

V zadnjem času so mala podjetja vsakodnevno izpostavljena različnim prevaram na spletu in kibernetskim napadom. Na kakšne vse načine kriminalci skušajo ukrasti denar podjetju, bo prikazano na konkretnih primerih incidentov, ki so jih obravnavali na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT.

12.00-12.30- BC VAULT- slovenska  rešitev za varno trgovanje s kripto valutami,

Rok Jeler, Real Security

12.30-13.00- OPERATIVNI CENTER KIBERNETSKE VARNOSTI, ZAKAJ IN KAKO,

Metod Platiše, Telekom Slovenije

Več…

Informacijska in kibernetska varnost že dolgo ne temelji več le na tehnologiji. Ker naš nasprotnik v tej tekmi niso naprave, so za obvladovanje tovrstnih tveganj potrebni kompetentni in izkušeni strokovnjaki ter vzpostavljeni operativni procesi obravnave varnostnih dogodkov.

 

 

PETEK, 19. oktober

Predavalnica v dvorani L

10.00-10.55: Z DIGITALNIMI TEHNOLOGIJAMI V VESOLJE

10.00-10.15 – Center Noordung in vesoljske tehnologije v vsakdanjem življenju,

dr. Dominik Kobold, Center Noordung

10.15-10.55 – NEMO HD in TRISAT – prva slovenska satelita,

dr. Iztok Kramberger, SkyLabs d.o.o., dr. Tomaž Rodič, CO Vesolje-SI

Več…

Digitalne tehnologije imajo pri aktivnostih v vesolju eno ključnih vlog. To še posebej velja za opazovalne satelite in podatke, ki jih bosta prva slovenska satelita NEMO HD in TRISAT, ko bosta v vesolju, generirala in pošiljala na Zemljo. Predstavljena bosta oba satelita, uporabljene digitalne tehnologije, senzorji in podatki, ki jih bosta generirala. Predstavljene bodo raziskovalno – razvojne priložnosti, ki jih bo imela Slovenija z delujočima satelitoma.

 

11.00-12.30: DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETIJ

11.00-11.30 – Industrija 4.0, avtomatizacija odločanja z Actionable Analytics ASK.BI,

Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.

Več…

Vsi okušamo priložnosti in pasti zadnje industrijske revolucije preko svojih mobilnih naprav, televizorjev, spleta, vožnji za avtom obogateno z novimi varnostnimi pripomočki. Kaj pa v podjetjih, kako nam lahko tu pomaga tehnologija, kako nam tu podatki spreminjajo procese, kaj v procesih lahko avtomatiziramo in kako? Da bi naredili proizvodno industrija 4.0 visoko učinkovito in brez napak, podjetja potrebujejo zanesljivo in hitro izvedbo naročil z zagotavljanjem varnosti in kakovosti ter s potrebno zavzetostjo zaposlenih funkcijsko izboljševanje kritičnih procesov ter vizualizacijo (nadzor) virtualnih modelov ter procesov tako, da se lahko doseže nič (čim manj) odstopanj in da jih omogoči čim prej odpraviti. V predstavitvi vam bomo predstavili nove pristope, nove rešitve, nove načine postavitve analitičnih rešitev nove generacije, kako lahko avtomatiziramo določene odločitve, aktivnosti v vaših procesih. Predvsem pisarniške, birokratske in projektne narave ali proizvodnje. Kako to izvedemo prilagodljivo, enostavno in transparentno skladno s postavljenimi standardi (ISO, ipd.) vašega podjetja.

 

11.45-12.15 – Avtomatizacija gradnje,

dr. Danijel Rebolj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Več…

V prispevku bomo predstavili trende na področju avtomatizacije gradnje od prefabrikacije do polno avtomatiziranih sistemov gradnje na gradbišču. Posebej se bomo posvetili dodajalnim tehnologijam, bolj znanim pod imenom 3D tiskanje, pregledali delujoče sisteme, prototipe in futuristične koncepte, ki še čakajo na razvitost potrebnih podpornih tehnologij.

 

12.15-12.45 – BLOCKCHAIN V PODJETJA: OD IDEJNE ZASNOVE DO PILOTA,

Tomaž Furlan, Netis

12.45-13.15 – SAP ERP ZA SREDNJA IN MANJŠA PODJETJA ZA FIKSNI MESEČNI ZNESEK,

Igor kavčič, Avtenta

Več…

Na kratko bomo predstavili SAP ERP, najbolj uveljavljen poslovno-informacijski sistem v Evropi.
Telekom Slovenije ga srednjim in manjšim podjetjem zagotavlja kot celovito storitev, ki za fiksni mesečni znesek podjetju prinaša vse, kar podjetje potrebuje na področju poslovne informatike.
Poleg tega pa prinaša še večji ugled pri partnerjih iz Evrope in stabilno informacijsko podporo za poslovno rast in širitev.

 

 

Modra dvorana

10.00-15.00: EVROPSKI BLOCKCHAIN MEETUP

Evropski blockchain HUB, Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Celjski sejem, v sodelovanju z: Evropsko komisijo, UNECE, Dravinjskim poslovnim klubom in partnerskimi organizacijami.

Več…

Industrija 4.0 se dogaja zdaj. Prebojni poslovni modeli se širijo in so vedno korak pred tistim, kar trenutno velja za prebojno. Tehnologija blockchain je ena najpomembnejših sil v digitalni transformaciji zasebnega in javnega sektorja ter gospodarstvu na splošno. Evropska unija je siloviti potencial tehnologije blockchain prepoznala kot tehnologijo, ki lahko pomaga reševati kompleksne socialne in ekonomske probleme. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo sprejeli Združeni narodi, poudarja vlogo inovativnosti pri podpiranju trajnostnega razvoja.
Blockchain lahko služi kot dober vzvod za združevanje vseh deležnikov, ki so vpleteni v vrednostne verige, in tistih, ki jih regulirajo: proizvajalcev, posrednikov, končnega kupca – ter tudi vlad. Da bi spodbudili dialog in sodelovanje pri ustvarjanju zakonskega in poslovnega okvirja, vas vabimo na Evropski blockchain Meetup, kjer se boste srečali s predstavniki ekosistema poslovnega sektorja držav članic EU, podjetij, podpornega okolja in vlad, ki so pripravljene spremeniti miselnost, pristop in na koncu še zakonodajo, da bi postale prijaznejše do podjetij, ki razvijajo proizvode, temelječe na tehnologijah blockchain.

 

10.00-11.00 – Prijave

11.00-11.15 – Pozdravni nagovori

Blaž Golob, Evropski Blockchain Hub

Stanko Kolar, Dravinjski poslovni klub

Pēteris Zilgalvis, DG Connect, Evropska komisija

Zdravo Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

11.15-11.45 – Blockchain za Cilje trajnostnega razvoja

Tadej Slapnik, Evropski Blockchain Hub

Dr. Inon Schenker, UNECE

Rex Yeap, Evro-Azijska turneja Blockchain za Cilje trajnostnega razvoja

Mark Kalin, Evropska turneja Blockchain za Cilje trajnostnega razvoja

11.45-13.00 – »Rock stars« blockchain podjetja za Cilje trajnostnega razvoja

Gregor Novak, Suncontract

Josip Maričevič, Tolar Hashnet

Gregor Žavcar, DataFund

Scot Philipsen Gass, Eunex

Predstavnik, Eligma

Predstavnik, Infinitcodex

Predstavnik, Nxxtech

13.00-14.00 – »Emerging stars« blockchain podjetja za Cilje trajnostnega razvoja

Projekti bodo izbrani na globalnem natečaju.

14.00-15.00 – Mreženje

 

 

Zadnje spremembe programa 12.10.2018. Program se dnevno dopolnjuje.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Share facebook
OSTALI ČLANKI