NAZAJ NA PRVO STRAN
NAZAJ NA PRVO STRAN

Strokovni program sejma

Četrtek, 19. oktobra
Petek, 20. oktobra
Sobota, 21. oktobra

 

V nadaljevanju si lahko ogledate podroben program dogajanja na sejmu Feel the Future. Kaj vam na sejmu pripravljamo v sklopu storitev digitalne Slovenije, pa preberite tukaj.

 

ČETRTEK, 19. oktober

 

Fontana v dvorani L

10.00-10.45                  Slavnostna otvoritev

Govorniki:
mag. Robert Otorepec, izvršni direktor, Celjski sejem, d.d.
mag. Darja Turk, podžupanja Mestne občine Celje
Igor Zorko, predsednik UO Digitalne koalicije in predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS
Boris Koprivnikar, podpredsednik Vlade RS in minister za javno upravo ter častni pokrovitelj sejma

 

Predavalnica v dvorani L

11.15-17.00                     Pametna mesta in pametne skupnosti:

11.15-12.00     Predstavitev projekta ASPERN, Alexander Schenk, Siemens Austria

 

12.00-12.15     Pametna mesta v Sloveniji skozi SRIP PMiS, Aleksander Bastl, Strateško Razvojno Inovativno Partnerstvo (SRIP)  – Pametna Mesta in Skupnosti (PMiS)

Več…

SRIP PMiS ima svoje začetke v letu 2016 in je prinesel sodelovanje države in gospodarstva na razvojnih projektih, ki jih skupaj vidimo kot razvojno potrebne in tržno zanimive. Pogledali si bomo, kaj vse smo do sedaj v Sloveniji v okviru partnerstva sedaj uspeli narediti, kje smo in kam skupaj gremo. Predstavili bomo, kakšna sredstva so namenjena skozi subvencije za tovrsten razvoj za naše gospodarstvo in kje so še opcije za nadaljnji razvoj. Vizija SRIP PMiS je ustvariti okolje za podjetnike, ki jim bo omogočalo razvoj v globalne vodje. Namen SRIP PMiS je povezovanje vseh deležnikov v prvi vrsti razvojnih organizacij z gospodarstvom in jim skupaj zagotoviti uspešnost na globalnih trgih.

Aleksander Simon Bastl je član predsedstva programskega sveta SRIPa PMiS in soavtor potrjenega akcijskega načrta s strani MGRT. Predseduje Sekciji Ponudnikov Poslovnih Programov (S3P) v okviru GZS, kjer se združujejo vsi najpomembnejši slovenski izdelovalci poslovne programske opreme; je član Digitalne Koalicije Digitalna.si; vodil je delovno telo za standardizacijo eRačunov in sprejem trenutno aktualnega standarda eSlog-a 1.6.1, ki ga uporabljamo v Sloveniji za izmenjavo elektronskih računov. Je lastnik in direktor podjetij Bass, d.o.o. in Ring, d.o.o. (vodilna ponudnika množičnih obračunov v Sloveniji) in soustvarjalec poslovnih zgodb v več IT podjetjih. Sodeloval je pri pripravi standardov in zakonodaje z Arhivom Slovenije, sodeloval je pri dopolnitvi zakona o davčnem potrjevanju. Svoje izkušnje pa trenutno krepi skozi doktorski študij na FRI Ljubljana na področju IoT tehnologij, ki neposredno podpirajo zagon in obstoj pametnih mest.

  

12.15-12.35     Prometna Podatkovna Infrastruktura v Sloveniji in Osebni Mobilnostni Vzorci, Luka Bradeško, Institut Jožef Stefan

 

12.35-13.05     Pametne rešitve za pametna mesta, Primož Kučič, Telekom Slovenije, d.d.

 

13.05-13.35     Razvoj pametnega mesta – 5 korakov do uspeha, Blaž Golob, SmartIS City, d.o.o.

Več…

V dobi digitalne tranformacije družbe, ekonomije in sistemov upravljanja mnoga mesta stopajo na pot razvoja pametnega mesta. Kaj je pametno mesto in kako lahko deluje v dobro meščanov? Kako oblikovati strategijo pametnega mesta? Kdo so ključni deležniki razvoja pametnega mesta in kako vključiti meščane v razvoj? Katere rešitve industrije so primerne za razvoj pametnih mest? Kakšni so finančni mehanizmi za financiranje pametnih mest in kako pametna mesta lahko podpirajo podjetništvo? 

Blaž Golob  je direktor in partner podjetja SmartIScity, d.o.o.. Kot raziskovalec in inovator vodi GFS Inštitut. GFS Inštitut ter mreža foresight inovatorjev od leta 2011 intenzivno sodeluje z mesti. Blaž Golob je organizator Ljubljana Foruma o mestih prihodnosti, Urbanega foruma 11 mestnih občin Slovenije ter so-organizator Zagreb foruma o kreativnih mestih.  

Blaž Golob je bil zaposlen na Evropski komisiji, Centru za študije novih tehnologij v Sevilji. Kot konzultant in svetovalec je bil član EU strateškega foruma za digitalno podjetništvo. Po končanem pravnem študiju na ljubljanski univerzi je končal študij specializacije evropskega prava na Univerzi v Cambridgeu.

S skupino digitalnih inovatorjev ter v sodelovanju z mestnimi voditelji in župani je razvil koncept pametnega mesta, ki temelji na 5 stebrih upravljanja. V okviru podjetja SmartIScity je s partnerji razvil platformo za pametna mesta. **SmartCityPlatform**, inovativna digitalna platforma za upravljanje pametnih mest, je bila s strani ameriške revije CIO Review izbrana med 20 najboljših rešitev za pametna mesta v letu 2016.

 

13.35-13.50     ODMOR ZA KAVO

 

13.50-14.20     Odjemalec postaja aktivni udeleženec na trgu električne energije, dr. Arso Savanović, Smart Com, d.o.o.

Več…

Sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije se pospešeno vgrajujejo v elektroenergetski sistem, kar končnemu odjemalcu omogoča, da se iz pasivnega uporabnika energije prelevi v aktivnega igralca na trgu električne energije in si s tem zagotovi pozitivne finančne učinke.

Dr. Arso Savanović je strokovnjak za IKT tehnologije z obsežnimi strokovnimi izkušnjami v raziskovalni, industrijski in izobraževalni sferi. Kot vodja raziskav v Smart Comu je odgovoren za pridobivanje in vodenje raziskovalno-razvojnih projektov, ki so podpora razvoju novih izdelkov, vključno s štirimi tekočimi EU projekti na področju pametnih elektroenergetskih omrežij ter tehnologij za zdravo in aktivno staranje. V svoji karieri je bil ves čas v ospredju tehnološkega razvoja skozi delo na temeljnih in industrijskih/aplikativnih projektih na področju naprednih IKT sistemov, vključno z velikimi mednarodnimi projekti od 4. Okvirnega Programa EU dalje. Med drugim je kot docent predaval dodiplomske in podiplomske predmete s področja IKT.

 

14.20-14.50     Novodobni pristopi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju infrastrukture v pametnih mestih, Matjaž Šajn in Alenka Šajn Slak, CGS Labs, d.o.o.

Več…

V razvojnem podjetju CGS Labs intenzivno snujemo najsodobnejše IT rešitve za načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje infrastrukture v pametnih mestih. V predavanju bodo predstavljeni nekateri tehnološki trendi, ki jim sledimo, predvsem BIM (Building Information Modeling) in internet stvari (IoT). Kot primer bo predstavljena vremenska platforma za pomoč pri zimskem vzdrževanju občinskih cest.

Matjaž Šajn se že več kot 25 let ukvarja z uvajanjem digitalizacije v gradbeništvu. Je direktor podjetja CGS Labs, ki razvija lastne programske rešitve za načrtovanje prometne infrastrukture in te izdelke trži po celem svetu. Je soustanovitelj slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu SIBIM in član njegovega upravnega odbora.

Alenka Šajn Slak je kot vodja sodelovala pri uvedbi cestnovremenskih informacijskih sistemov (CVIS) ter odločitvenih sistemov (MDSS) na slovenskih državnih cestah (DRSI), avtocestah (DARS) ter na nekaterih občinskih cestah. Na CGS Labs d.o.o. vodi tudi razvoj inovativnih IoT merilnikov za pametna mesta.

 

14.50-15.20     Izboljšajmo rešitve za pametna mesta s kognitivno tehnologijo, Dejan Podgoršek, IBM Slovenija, d.o.o.

Več…

Svet se hitro in dolgoročno premika v mesta. V tem obdobju se mesta spreminjajo in se razvijajo.Smo na pomembni točki evolucije, saj se pojavljajo nove  smernice, ki združujejo informacije iz več virov, da ustvarijo nove priložnosti  za mesta. V tem okolju se bohotijo socialni mediji, ki revolucionizirajo komunikacijo z meščani, ki jo je potrebno slediti. Tako kognitivno računalništvo uvaja nove priložnosti za mesta za izboljšanje življenja državljanov in poslovnega okolja.

Dejan Podgoršek se je pridružil IBMu leta 1992 kot AIX sistemski inženir. Nato je prevzel prodajo strojne opreme in postal tudi direktor prodaje strojne opreme. V letu 2010 Dejan prevzame internacionalno vlogo kot vodja za iniciative rasti. Leta 2013 se pridruži IBM skupini za razvoj poslovanja in prevzame tudi vodenje IBM Inovacijskega centra v Ljubljani, kjer so se skupaj s poslovnimi partnerji razvile tudi rešitve za pametna mesta.

 

15.20-16.05     Pametna mesta in skupnosti, kjer digitalizacija in uporabniška izkušnja štejeta, Janez Öri in Ana Robnik, Iskratel, d.o.o.

Več…

Dobro počutje prebivalcev in obiskovalcev, trajnostni razvoj na vseh področjih in stabilen poslovni model so temelji pametnega mesta in skupnosti. Rešitve Iskratela s področja digitalizacije prometa, energetike in javne varnosti ter podpore sodelovanju in poenotenim obogatenim komunikacijam so pomemben del naprednih in prilagodljivih rešitev za to področje z vgrajenimi domačimi in tujimi tehnološkimi gradniki. Kar dejansko največ šteje, pa je napredna uporabniška izkušnja v najširšem pomenu besede, ki vključuje storitve in aplikacije po meri uporabnika, širokopasovne komunikacije za dostop do obogatenih vsebin in napredno računalniške platforme.

Janez Öri je direktor marketinga in vodja strateškega odbora v Iskratelu. Pred tem je bil odgovoren za produktno strategijo in upravljanje portfelja izdelkov. Vso kariero dela v telekomunikacijski industriji. Poklicno pot je začel v razvoju v Iskratelu in nadaljeval na različnih funkcijah razvoja tehničnih rešitev za kupce v Ciscu in Iskratelu, vodenja ekip, do razvoja posla in produktne strategije. Diplomiral je s področja telekomunikacij in elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1997.

Ana Robnik je svetovalka za telekomunikacije, koordinira delo v standardizacijskih organiza­cijah in vodi raziskovalno skupino podjetja Iskratel. Svojo poklicno pot je po univerzitet­nem študiju uporabne matematike na Fakulteti za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani in opravljenem magisteriju iz računalništva na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani nadaljevala v razvojno raziskovalni enoti Iskra Kibernetika, nato pa v IT-oddelku Iskratela. Nato se je vključila v razvoj telekomunika­cijskih produktov SI2000 in nato SI3000 ter do leta 2009 vodila sektor za upravljanje in nadzor omrežnih elementov.

 

16.05-16.25     Projekta iKranj in iNMP kot primera odlično povezane lokalne skupnosti, Franc Dolenc, MediaInteractive Franc Dolenc, s.p.

 

16.25-17.00     AI urnik; urnik AI – kaj je pričakovati od nepričakovanega, Tomaž Kristan, Algit, d.o.o.

Več…

Kar najbolj stvaren vpogled v situacijo v razvoju in uporabi umetne inteligence. Brez olepšav, brez podcenjevanja in iz perspektive praktika, ki ima rad teorijo. Kako človeška inteligenca zaznava, razume in že izkorišča prihajajočo digitalno v svojo korist. Vse skupaj je tudi povod, da povemo kako pravzaprav delujejo nevronske mreže in kaj je (še) pričakovati od njih. Ter kaj je pričakovati in kako deluje digitalna evolucija.

 

Mala kongresna dvorana

 

12.30-15.20                        Vpliv digitalizacije na upravljanje podjetij

Moderator: Luka Žerjav

12.30-13.30    Vizija mobilnosti prihodnosti, Dirk Arnold, podpredsednik za i- in e-mobilnost, BMW Group (predavanje bo v angleškem jeziku)

Več…

Dirk Arnold, strokovnjak na področju marketinga, korporativnega komuniciranja in vrhunski strateg, je začel svojo kariero pri podjetju BMW Group leta 2002, kot vodja oddelka za inovacije in strategijo BMW vozil. Do leta 2011 je na vodilnih položajih podjetja zastavljal strategijo komuniciranja tako za avtomobile BMW, kot tudi za vozila znamke MINI in motorna kolesa BMW Motorrad. Leta 2011 je svoje znanje in bogate izkušnje nadgradil v Severni Ameriki in prevzel vajeti podpredsednika Korporativnega komuniciranja za obe Ameriki. Po povratku na sedež podjetja v Münchnu je leta 2016 svoje znanje in izkušnje usmeril v načrtovanje in oblikovanje mobilnosti prihodnosti kot podpredsednik za znamko BMW i in področje eMobilnosti. S pomočjo bogatih izkušenj in odličnega vpogleda ter zaznavanja gibanja trga je Dirk Arnold pripeljal znamko BMW i na prvo mesto v razredu premijskih električnih avtomobilov in ji zagotovil naziv pionirja električne mobilnosti.

 

13.35-14.05     CFO v digitalni dobi, Matjaž Pušnik, KPMG v Sloveniji

Več…

Kaj nam prinaša outsourcing poslovnih procesov

 

? Kako do zmanjšanja finančnih tveganj in prihrankov? Kako z novo tehnologijo sprejemati boljše poslovne odločitve in s tem povečati učinkovitost poslovanja? Kako znižati stroške upravljanja informacij?

Matjaž Pušnik ima več kot 14 let izkušenj v IT reviziji in IT svetovanju, z delom na domačih in mednarodnih projektih in vodi IT revizijo v KPMG v Sloveniji. Matjaž vodi in izvaja IT revizije, projekte IT pregledov, dajanja zagotovil in IT svetovanja za finančne in nefinančne družbe. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziv preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, poleg tega pa je pridobil tudi mednarodno licenco revizorja informacijskih sistemov (CISA) in mednarodno licenco strokovnjaka preizkušenega v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov (CRISC).

 

14.05-15.20     Okrogla miza:

Koraki do zmage – Izkušnje in izzivi po »prvi četrtini« digitalne preobrazbe podjetij,

KOPA računalniški inženiring, d.d.:

Andrej Božič, strateški vodja skupine Steklarna Hrastnik
Igor Zorko, direktor ZZI, d.o.o., podpredsednik GZS in predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije
Edvard Reven, direktor Metrel, d.d.
Bogdan Kadiš, direktor Monter Dravograd d.o.o.
Marjan Gobec, direktor Kopa, d.d.
Saša Dončić, trener košarkarjev Ilirije

Moderatorka: Sanja Modrić

Več…

Direktorji uspešnih proizvodnih podjetij bodo z nami delili izkušnje po začetnih korakih digitalizacije. Nekateri so si že priigrali visoko vodstvo, tekma pa še za nikogar ni dobljena. Tako kot v košarki, je tudi pri digitalni preobrazbi uspeh odvisen od strategije, jasnega cilja in dobrega sodelovanja. Izkoristiti je potrebno potencial ekipe, razpoložljive tehnologije in napredne rešitve. Strategiji pa lahko sledimo samo s pravo taktiko in operativnimi koraki, ki vodijo v pravo smer. Pridružite se nam na okrogli mizi, kjer bodo direktorji slovenskih podjetij  in košarkarski trener odgovorili na vprašanje, kako ustvarjati zmagovalne zgodbe.

Andrej Božič, strateški vodja skupine Steklarna Hrastnik, lastnik svetovalnega podjetja BB Consulting, d.o.o. V svoji 30 letni karieri je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start up projekte. Pri svojem delu vedno skuša poiskati pravo rešitev za vse deležnike. Pri projektih uporablja pet stopenjski nagrajen BB modela uvajanja sprememb. Poslovno pot je začel kot vodja prodaje v podjetju Videm Krško. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo country managerja in bil odgovoren za Slovenijo ter Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga, saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupino Mondi. Zadnjih osem let je vodil Steklarno Hrastnik ter ob tem spisal zgodbo zgodbo o uspešni preobrazbi podjetja. Letos je operativno vodenje predal nasledniku. Sedaj se v funkciji predsednika divizije stekla pri lastniku Steklarne Hrastnik posveča strateškim ciljem, ki v prvi fazi predvidevajo izgradnji dodatne tovarne na lokaciji v tujini. Leta 2016 je prejel nagrado menedžerja leta in  nagrado GZS.

Edvard Reven, direktor Metrel d.d.
Edvard Reven, po izobrazbi diplomirani ekonomist in elektro inženir, je generalni direktor podjetja Metrel d.d., ki je  danes v razvijanju, proizvodnji in trženju absolutni svetovni lider s ponudbo večfunkcijskih instalacijskih testerjev. Skupino Metrel sestavlja 5 podjetij, od tega dve v tujini in sicer Nemčiji in Angliji. Skupina ima 440 zaposlenih. V lanskem letu je skupina imela 30 MIO prihodkov. Edvard Reven se je podjetju Metrel pridružil v letu 2005 v funkciji Quality managerja in bil zadolžen tudi za vzpostavitev poprodajnih aktivnosti na višjem nivoju in širjenju mreže servisnih točk podjetja. Zadnjih 7 let opravlja funkcijo generalnega direktorja podjetja.

Marjan Gobec, direktor Kopa d.d. V podjetju, kjer je zaposlen že skoraj 30 let; je vedno zagovarjal, da je z informacijskimi rešitvami potrebno reševati resnične probleme podjetij in na projektu vztrajati tako dolgo, da stranka doseže izmerljivo pozitivno spremembo. Direktor podjetja KOPA je od leta 2012, kar sovpada s prihodom še zadnjih tehnologij, ki so dokončno »prevrnile« svet iz tretje v četrto industrijsko revolucijo. Pred prevzemom vloge direktorja je dolga leta vodil področje trženja in aktivno sodeloval pri prenovah informacijskih sistemov v številnih slovenskih proizvodnih podjetjih. Je tudi član upravnega odbora eAlianse – grozda informacijskih tehnologij in izvršnega odbora Sekcije ponudnikov poslovnih programov S3P pri GZS.

Saša Dončić, trener košarkarjev Ilirije. Saša je igral košarko na mestu krila ali visokega branilca. Kot igralec je bil aktiven od 1993 in do 2010. Potem se je posvetil treniranju drugih. V letu 2015 je bil trener pomočnik v slovenski B reprezentanci. Od leta 2015 trenira košarkarje Ilirije. Tam so začeli na dnu, a jih je  Saši uspelo  v dveh letih pripeljati iz tretje v prvo ligo. To pa so dosegli tudi ob popolni neporaženosti, v tem času so odigrali 49 tekem in prav na vseh zmagali.

 

Dvorana Celjanka

 

12.30-16.45                    Spletna varnost:

12.30-13.15     Varstvo osebnih podatkov v digitalni družbi, mag. Matjaž  Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec

Več…

Osebni podatki so zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije postali ključen gradnik digitalne družbe. Internet, pametne naprave, napredne metode za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, neizbežno vodijo k novim izzivom na področju nadzora in zasebnosti. Zato je poznavanje osnov zakonodaje (pravil igre), ki ureja varstvo osebnih podatkov, nujno tako za upravljavce in pogodbene obdelovalce, npr. podjetja, ki osebne podatke obdelujejo, kot tudi za državljane, ki želijo zaščiti svojo zasebnost.Namen predstavitve je prikazati nekatere ključne trende na področju varstva osebnih podatkov, prav tako tudi izpostaviti temeljne pravice in  obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in iz prihajajoče Uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

13.15-14.00     Okrogla miza: Pomen upravljanja z identitetami za zagotavljanje skladnosti z GDPR, Brihteja, d.o.o.:

Anton Bojanec, CISSP, CISM, CBCI, CISO, Zavarovalnica Triglav, d.d.
Tamara Gliha, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo
Boštjan Kolar, Cetis, d.d.
Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
Susanne Haase, One Identity
Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Moderator: Andrej Zimšek, CISA, CGEIT, Brihteja d.o.o.

Več…
Evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja 2018, prinaša enotno in posodobljeno zakonodajo o varstvu podatkov. Z izbranimi gosti okrogle mize bomo med drugimi razpravljali, kako bo nova uredba vplivala na njihovo poslovanje in katera področja uredbe je možno urejati s pomočjo rešitev za upravljanje identitet in dostopov do informacijskih sistemov.
Andrej Zimšek ima več kot 20 let izkušenj na področju načrtovanja omrežij in varnostnih rešitev. V tem času je sodeloval pri načrtovanju rešitev za finančne, javne in komercialne ustanove ter opravljal tudi preverjanja varnostnih rešitev. Med drugimi je član združenja ISACA in aktivno sodeluje na raznovrstnih posvetih revizorjev. V zadnjih letih aktivno deluje pri implementaciji projektov s področja upravljanja identitet, predvsem v tujini kot svetovalec One Identity Professional Services. V okviru svojega dela je pridobil več certifikatov za posamezne produkte proizvajalcev (One Identity, CheckPoint, Cisco, Microsoft, RSA, …) in tudi certifikate s področja revizorske stroke (CISA, CGEIT).

 

14.00-14.30     Vloga sistemov za upravljanje z identitetami v uredbi GDPR, Martin Scherrer, One Identity (predavanje bo v angleškem jeziku)

Več…

Varovanje podatkov postaja z novimi predpisi, kot je uredba GDPR, aktualna tema v naši družbi. Predstavili bomo ključne značilnosti, ki jih je potrebno vpeljati v rešitve, da bo zagotovljena varnost osebnih podatkov, nadzor nad vdori ter skrb za neprekinjeno skladnost in revizijo. Na primeru produktov, kot sta Identity in Access Manager, bomo predstavili, kako doseči nekatere obvezujoče zahteve prihajajoče uredbe.

Martin Scherrer ima večletne izkušnje iz projektov uvedbe rešitve Identity Management v Švici, Nemčiji in Avstriji.

 

14.30-14.45        ODMOR ZA KAVO

 

14.45-15.30     Varen svet v otroškem žepu, Maja Vreča, Arnes

Več…
Predstavitev načinov, kako otroci in mladostniki uporabljajo internet in nove tehnologije ter s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo. Orisana bo problematika vrstniškega nasilja na spletu, ki jo mladi najbolj pogosto izpostavljajo, ko je govora o digitalnih tehnologijah, in zasvojenosti na spletu. Govora bo tudi o soočanju z lažnimi vsebinami na spletu in internetnim mehurčkom, v katerem živimo in nas zapira v krog istomišljenikov ter nam prikazuje le zelo omejen nabor informacij.

 

15.30-16.15     Spletne goljufije, ki ciljajo na vaše zaposlene, Tadej Hren, Arnes – SI-CERT

Več…

Predstavitev primerov najpogostejših spletnih prevar, katerih cilj so zaposleni v podjetjih.Na konkretnih primerih bodo predstavljeni načini, kako spletni goljufi vzpostavijo komunikacijo z nami in kako zgradijo krinko verodostojnosti, kako nas prepričajo, da sami sebi naklikamo virus in kakšne posledice imajo tovrstni napadi na poslovanje podjetja. Najboljši odziv je povrnitev k osnovnim pravilom e‑mail komunikacije, saj se kljub zapletenim tehnikam napadalcev, za najboljšo obrambo izkaže preudarno odpiranje priponk.

 

16.15-16.45     Real security, strateški partner za elektronsko varnost in EU GDPR skladnost, David Ivačič, Real security, d.o.o.

Več…

Podjetje Real security bo predstavilo kako lahko s svojim strokovnim znanjem in pristopom pomaga doseči visok nivo elektronske varnosti ter individualen pristop k pomoči pri doseganju EU GDPR skladnosti podjetij vseh velikosti.

David Ivačič je že v času študija na FERI Maribor leta 2002 pričel aktivno sodelovati s podjetjem Real security, kjer se je najprej specializiral za požarne pregrade in rešitve za zaščito pred škodljivo programsko kodo, kasneje pa razširil svoje znanje na širše področje IT varnosti, kot so zaščita spletnih vsebin, IPS, enkripcija, avtentifikacija, upravljanje z ranljivostmi, preprečevanje odtekanja podatkov, zaščita pred naprednimi grožnjami, upravljanje z identitetami itd. Do leta 2008 je bil kot vodja projektov zadolžen za razvoj in koordiniranje projektov s področja IT varnosti s partnerji in strankami v celotni regiji Adriatic, nato pa je prevzel svojo trenutno vlogo direktorja prodaje podjetja.

PETEK, 20. oktober

 

Dvorana Celjanka

9.30-13.30                             Slovensko-ruski poslovni forum

s področja inovativne digitalizacije, SPIRIT

Več…
Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira poslovno delegacijo v Inovacijski center Skolkovo http://sk.ru/foundation/about/ in v Sklad za razvoj spletnih pobud http://www.iidf.ru/ v Moskvi v času od 16. do 17. oktobra 2017 ter povratni obisk iz Ruske federacije v Slovenijo v času od 19. do 21. oktobra 2017 ob robu 1. sejma inovativnih digitalnih rešitev »Feelthefuture« https://feelthefuture.si/o_sejmu/.

 

Modra dvorana

 

10.00-17.00                   Blockchain tehnologija:

10.00-11.30   Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi – sooblikovanje prihodnosti, Ministrstvo za javno upravo

Moderator:
Jaka Repanšek, direktor RePublis, d.o.o., in vodja skupine ”Prilagajanje zakonodaje izzivom digitalizacije” v koaliciji digitalna.si

Gostje:
Boris Koprivnikar, CDO, minister za javno upravo
Marija Kokelj, Institut Jožef Stefan
Matej Čer, Avant car
Alenka Suhadolnik, Ministrstvo za zunanje zadeve
Luka Mali
vroči stol

Več…

Predstavitev projektov:
– testiranja tehnologije 5G za potrebe javne zaščite in reševanja,
– uvajanja interneta stvari v pametna mesta in
– testiranja povezane in avtomatizirane vožnje.

 

11.30-13.00  Z blockchainom v Industrijo 4.0, Ministrstvo za javno upravo

Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Moderator:
dr. Peter Merc, vodja Blockchain Think Tank Slovenia

Gostje:
mag. Domen Božeglav, Ministrstvo za javno upravo
Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS
Zenel Batagelj, Valicon, Cofound.it
Peter Trček, Bitnik
dr. Denis Avrilionis, Compellio

Več…

 

Predstavitev:
– akcijskega načrta Blockchain Think Tank Slovenia, dr. Peter Merc.

Razprava:
– o povezavi javnega in zasebnega sektorja pri digitalnem preoblikovanju in razvoju Vlade 4.0,
– kako privabiti tuje projekte in investicije v Slovenijo.

 

14.00-17.00     EU Blockchain Meetup, Vlada RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Ministrstvo za javno upravo,  Blockchain Think Tank, Digitalna koalicija, Noordung Blockchain Hub, Celjski sejem v sodelovanju z: Evropsko komisijo, Veliko Britanijo in Luksemburgom ter partnerskimi organizacijami.
Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

13.30-14.00        Registracija

14.00-14.30        Uvodni nagovori

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
Evropska Blockchain iniciativa, Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS
Ureditev Blockchain technologij na EU ravni, predstavnik Evropske komisije (Pierre Marro, DG CONNECT)

14.30-15.10        Gradimo ekosistem blockchain tehnologij

Peter Merc, Lemur Legal, SLO Blockchain Think Tank, Slovenija
Jure Pirc, Bitcoin društvo Slovenije
Nejc Novak, Novak Rutar, odvetniška pisarna, Slovenija
Nena Dokuzov, Noordung Blockchain Hub, Slovenija
Denis Aurillonis, Compelio, Luksemburg
Dražen Kapusta, Blockchain Adria, Hrvaška
Primož Ramovš, SLO Blockchain Think Tank, Slovenija
Ervin Uršič Kovač, Iconomi,  Slovenjia
Erika Pogorelc, Cofound.it, Slovenija

15.10-15.25        Vzhajajoče zvezde (predstavitve iz publike):

Luka Birsa, Oglasna platforma za digitalne oglasne panoje
Gregor Novak, Suncontract
Žiga Lukša, Monetizacija spletnih vsebin
Marko Filej, Sportyfi
Dejan Podgoršek, IBM inovacijski center
Goran Jeras, Med kripto in fiat: veriga kooperativ etičnih bank za izboljšano likvidnost MSP
Tamas Leder, MKB Fintechlab

15.25-15.30        Zaključki meetupa

Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS

15.30-17.00        Mreženje

 

Več…

Blockchain technologija je eno največjih gonil v digitalni transformaciji zasebnega sektorja, javnega sektorja in v gospodarstvu nasploh. Slovenija je prepoznala ogromen potencial Blockchain tehnologije, kot tehnologije, ki lahko hkrati obravnava kompleksne družbene in ekonomske izzive. Preden pa lahko Blockchain tehnologijo uporabimo v celoti, se moramo soočiti s številnimi iziivi, s katerimi se srečujemo na področju davčne ureditve, preprečevanja pranja denarja ipd., tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi in širše. 

V zadnjih letih je Slovenija izvedla številne aktivnosti in ukrepe za vzpostavitev ustreznega okolja za razvoj Blockchain tehnologij in njihovo uporabo. Uspešno medvladno sodelovanje se nadaljuje z Blockchain Think Tank-om Slovenija, ki je bil ustanovljen avgusta 2017 in predstavlja odprt prostor, ki omogoča posameznikom, organizacijam, poslovnim in državnim subjektom sodelovanje ter izmenjavo in delitev informacij ter izmenjavo (ali veriženje) idej.

Think tank je en od treh stebrov Blockchain okolja v Sloveniji, katerega vloga je izmenjava in prenos informacij med vsemi relevantnimi deležniki (vlado, raziskovalnim in inovacijskih sektorjem, podjetji in nevladnimi organizacijami), koordinira Ministrstvo za javno upravo. Deluje v okviru Digitalne Koalicije Slovenije in povezuje deležnike iz gospodarstva, države, raziskav in inovacij ter nevladnega sektorja.

Drugi steber predstavlja aktivnosti vlade Republike Slovenije na ravni politik in zakonodaje in se izvaja v so-koordinaciji Ministrstva za javno upravo, kot ministrstva, pristojnega za informacijsko tehnologijo, ki ga vodi minister Boris Koprivnikar, ki je hkrati Pooblaščenec za digitalizacijo Republike Slovenije, ter Kabineta predsednika Vlade republike Slovenije, z državnim sekretarjem Tadejem Slapnikom, koordinatorjem aktivnosti Blockchain tehnologij skozi iniciativo Slovenija – dežela startup-ov.

Tretji steber predstavlja Noordung Blockchain Hub, pristojen za poslovni del blockchain okolja v Sloveniji, ki je namenjen mreženju, razvoju poslovanja ali projektov, poslovnih modelov ter razvoju projektnih idej na osnovi blockchain tehnologij, ki ga koordinira Center Hermana Potočnika Noordunga. Vsi trije stebri predstavljajo okvir blockchain ekosistema v Sloveniji, katerega namen je omogočiti obstoječim podjetjem ali potencialnim podjetniškim pobudam, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologij, razvoj poslovnih idej ter skozi začetno ponudbo žetonov (ICO) zbiranje kapitala za njihovo realizacijo v bližnji prihodnosti. 

Slovenija ima aktivno vlogo v uvajanju blockchain tehnologij tudi na evropski ravni, še posebej v sodelovanju z Evropsko komisijo in najbolj naprednimi državami članicami na področju blockchain tehnologij – Estonijo, Luksemburgom in Veliko Britanijo. 

Z namenom spodbuditi dialog in sodelovanje pri oblikovanju pravnega in poslovnega okolja na področju blockchain tehnologij vas vabimo k udeležbi na EU blockchain meetup-u, kjer se boste lahko srečali s predstavniki ekosistema poslovnega okolja držav članic EU na področju blockchain tehnologij, predstavniki podjetij, podpornega okolja in predstavniki vlad držav članic, ki želijo pospešiti spremembo razmišljanja, pristopa in regulative, z namenom postati prijazni do podjetij, ki razvijajo svoje produkte ali storitve na osnovi blockchain tehnologij. 

Registracija je odprta na spletni strani noordunghub.eu/en/eu-blockchain-meetup

Registracija bo odprta do 18. oktobra 2017.

Udeležba na konferenci je brezplačna, je pa v sklopu sejemske prireditve, za katero je treba kupiti vstopnico.

 

Mala kongresna dvorana

 

10.00-14.00                    Digitalna transformacija podjetij:

10.00-10.30     Prikaz vpeljave rezervne lokacije v oblaku na primeru podjetja Kovintrade, d.d., Jure Podgornik, Kovintrade, d.d., in Simon Feldin, Brihteja, d.o.o.

Več…

Vzpostavitev lastne rezervne lokacije zna biti dolgotrajen in drag projekt. Po implementaciji pa je potrebno vlagati veliko truda v vzdrževanje takšne rešitve. Na konkretnem primeru bomo prikazali, kako se je podjetje Kovintrade lotilo vpeljave rezervne lokacije v oblaku in na ta način projekt zaključilo hitro ter brez velikih začetnih stroškov. Hkrati je Kovintrade v Microsoft Azure prenesel tudi rešitev varovanja podatkov. S tem so optimalno izkoristili tehnologijo in si zagotovili tudi ekonomske prihranke.

Jure Podgornik ima več kot 18 let izkušenj na področju IT projektnega vodenja, načrtovanja, integracij z ERP, CRM in DMS sistemi, razvoja in usposabljanja uporabnikov. Kot projektni vodja dobro pozna povezavo med poslovnimi procesi in ERP integracijo, kar potrjuje tudi certifikat SAP Integration.

Simon Feldin ima več kot 20 let izkušenj s področja načrtovanja in implementacije kompleksnih sistemskih storitev. Pri delu si je pridobil certifikate MCSE (Microsoft Certified System Engineer), CITM (Certified IT Manager) in druge.

 

10.30-11.00     Interaktivne rešitve za sodobno poslovanje, Fabrizio Colombo, Inovatio, d.o.o. (predavanje bo v angleškem jeziku)

 

11.00-11.30     Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo! Tomaž Bergant, ResEvo, raziskave in razvoj, d.o.o.

Več…

Dandanes poznavanje navad kupcev vpliva na boljšo nakupno izkušnjo in povečuje zadovoljstvo kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. Pri procesih nabave stranke puščajo nakupno sled, katero analizirate, spremljate in na kateri ocenjujete ter analitično spremljate različna tveganja. Na svoji nakupni poti stranke puščajo sledi, katere dandanes beležimo v različnih informacijskih sistemih. Z analizo teh podatkov, obvladovanje teh tveganj, ter napovedno analitiko, katere definicija pravi, da gre za tehnologijo, ki se uči iz izkušenj, da bi predvidela bodoče vedenje posameznikov pripomoremo k pravilnejšim, zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih se bomo naučili, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Organizacije, ki te podatke spremljajo, obvladujejo tveganje, se na podlagi informacij tudi ravnajo, aktivno opravljajo z njimi: so proaktivno naravnane. Tekom predavanja boste dobili recept, kako spremeniti vašo organizacijo v proaktivno, kako narediti korak naprej na poti digitalizacije, četrte industrijske revolucije.

Soustanovitelj in direktor podjetja ResEvo, d.o.o. Tomaž Bergant ima 20 letne izkušnje iz razvoja, implementacije in integracije poslovnih informacijskih sistemov (ERP, CRM, dokumentacijski sistemi). Začel je kot demonstrator na Fakulteti za računalništvo in informatiko, nadaljeval kot programer in vodja tehničnega razvoja enega največjih slovenskih ERP sistemov, nato pa soustanovil ResEvo, ki se ukvarja s sistemi za podporo odločanju (BI – business intelligence) ter podporo proizvodnim procesom po principih teorije omejitev (TOC; Theory of Constraints; avtor dr. Eli Goldratt; www.toc-goldratt.com). Operativno je sodeloval na projektih z več kot 200 podjetji doma in v tujini, danes pa dnevno uporablja orodja in rešitve pri katerih je sodeloval preko 500 podjetij. Ekonomija na zahtevo, oziroma obdobje, katerega naslavljamo s 4. industrijsko revolucijo – Industrijo 4.0, je njegov glavni predmet preučevanja. Z enotno analitično platformo ASK.BI pomaga podjetjem postaviti nadzorne centre poslovanja nove generacije, za celovito spremljanje vseh procesov podjetja v realnem času, vedno več tudi s pomočjo strojnega učenja, vključevanja algoritmov umetne inteligence AI.

 

11.30-11.45        ODMOR ZA KAVO

 

11.45-12.15     Lasersko označevanje produktov s črtnimi kodami in njihova verifikacija, Leoss, d.o.o.

 

12.15-12.45    Enotni digitalni trg, Marko Balažic in Jure Osredkar, Fokus 2031 in Evropski parlament Slovenija

Več…

Enotni digitalni trg (EDT) je eno od najvznemirljivejših in najobetavnejših področij napredka v Evropski uniji (EU). Predstavlja odgovor EU na spreminjajoče globalne ekonomske in socialne izzive ter zagotavlja formalni okvir za mirnejši prehod v 4. industrijsko revolucijo. Poleg spodbujanja rasti evropskega digitalnega gospodarstva in zagotavljanja novih dinamičnih delovnih mest, je glavni namen izboljšati okolje za digitalna omrežja ter olajšati dostop državljankam in državljanom do spletnih proizvodov in storitev.

Na predstavitvi bo Marko Balažic iz Fokusa 2031 v imenu podizvajalca informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji predstavil ključne dosežke Evropske unije na področju digitalnega trga. Kratkemu pregledu bo sledila predstavitev iniciative #smartvillages in finančnih vzpodbud, ki jih ta prinaša. Iniciativo bo v imenu evropskega poslanca Franca Bogoviča opravil Jure Osredkar, glavni koordinator aktivnosti.

 

12.45-13.30     Za varno podjetniško pot, mag. Teja Batagelj, AJPES

Več…
AJPES nudi številne informacije in storitve tako prek portala AJPES kot na izpostavah AJPES. Z informacijami se lahko zavarujete pred tveganji v poslovanju, saj lahko na enostaven in hiter način še pred sklenitvijo posla ali partnerstva preverite podatke o družbenikih, ali je bodoči partner v insolventnem postopku, katere premičnine ima zastavljene ali zarubljene, v letnih poročilih pridobite informacije o preteklem poslovanju ter preverite, ali mu sredstva na transakcijskem računu zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa. Na predstavitvi bo AJPES predstavil svoje storitve in različne načine pridobivanja informacij.

 

13.30-14.00     Sodobno elektronsko poslovanje s sistemom ODOS, Igor Gruber, PIA, d.o.o.

Več…

Kako lahko z inovativnim in prilagodljivim sistemom poenostavite vaše delo, razbremenite zaposlene in naredite vaše poslovanje preglednejše in učinkovitejše, tudi zaradi lažjega in večjega nadzora s strani managementa? Poudarili bomo primernost sistema ODOS za organizacije na različnih ravneh digitalne zrelosti in pomembnost povezovanja različnih sistemov (ERP, CRM in drugimi aplikacijami) na način, da naročniku omogočimo, da ima preko enotne vstopne točke, na enem mestu na voljo vse pomembne informacije in dokumente za učinkovito delo in odločanje.

Igor Gruber ima 25 let programerskih izkušenj in več kot 10 let izkušenj s snovanjem in implementacijami sistemov za elektronsko poslovanje. Je inovator na različnih področjih implementacije informacijske tehnologije. Tehnologije pa ne zagovarja za vsako ceno, ampak opozarja tudi na pasti. Je zagovornik teze, da mora biti tehnologija v službi človeka in ne obratno.

 

Predavalnica v dvorani L

 

10.00-13.45                   e-izobraževanje:

10.00-10.15     Inovativne rešitve za prihodnost, Aleš Celcar, Inovatio, d.o.o.

Več…

Direktor podjetja Inovatio d.o.o, Aleš Celcar bo v uvodnem nagovoru udeležencem predstavil vizijo podjetja Inovatio d.o.o. in smernice inovativnih rešitev za šolstvo, ki jih bo podjetje tudi zastopalo na slovenskem in regijskem področju.

 

10.20-10.40     >, <, = oz. kako uporabljam SMART Notebook pri pouku, Geli Mohorič, POŠ Notranje gorice, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Več…

Učitelji se vsak dan srečujemo s težavo, kako pripraviti zanimivo vsebino za učence. Če imate v razredu interaktivno tablo imate vse, da pripravite zanimivo, poučno in dinamično učno uro. Predavanje je praktični prikaz uvodne ure matematike v 1. razredu, spoznavanje in usvajanje grafičnih simbolov več, manj, enako kot. Poleg programa in orodij Smart Notebooka, nam v risanem filmu pri usvajanju pojmov, pomaga tudi Lačni aligator.

 

10.40-11.10     Kaj prinaša zadnja različica SMART Learning Suite programske opreme?, Larisa Adanič, Inovatio, d.o.o.

Več…

SMART Technologies nenehno razvija in posodablja svoje interaktivne produkte. Vez med uporabo int.naprav in uporabniki je programska oprema, ki učiteljem omogoča enostavno uporabo. Na predstavitvi bodo predstavljeni konkretni primeri uporabe SMART Notebook 17 (SMART Lab, SMART Response2, dodatki kot so iskalnik YouTube in iskalnik slik, miselni vzorci… ) in uporabo SMART Learning Suite Online, ki omogoča, da prikažete vaše obstoječe vsebine kar preko spleta in iz kateregakoli računalnika.

 

11.20-11.50     Fleksibilna učna okolja, Linda Jakobs, VS Furniture

Več…

Tema predavanja bodo fleksibilna učna okolja in zakaj bi morali temu primerno spremeniti učilnice v šolah. Gre za ergonomsko in prilagodljivo pohištvo v razredu, ki omogoča uporabo za najrazličnejše potrebe učencev.

 

11.50-12.20     iDoctum programske rešitve za vizualiziranje učnih vsebin, Aleš Celcar, Inovatio, d.o.o.

Več…

SpecLearn iDoctum so poučne igre preko katerih otroci spoznavajo naravo okoli sebe, števila in zvoke ki jih obkrožajo, seznanijo se z orientacijo in čudovitimi barvami, ki krasijo naravo. Programska oprema izboljša vizualno pozornost, vizualne percepcijske veščine, reševanje problemov in logično razmišljanje. Predstavljena programska oprema bo od meseca oktrobra naprej dodana ob vsakem nakupu interaktivnih rešitev, ki jih zastopa podjetje Inovatio d.o.o.

 

12.20-12.50     Merjenje svetilnosti po metodi CLO (Colour Light Output), Tvrtko Ljubić, EPSON

Več…

Epson je vrsto let eden od vodilnih proizvajalcev kakovostnih projekcijskih rešitev. S svojo 3LCD tehnologijo dosegajo, da so barve slik, videov in prezentacij kakovostne in jasne. Le-to je še kako pomembno v šolstvu, kjer je nujno, da učenci doživijo jasne in čiste barve.

 

13.00-13.45     Kako razumemo in udejanjamo e-izobraževanje v šolah v zadnjih 10-ih letih? In zakaj?, mag. Nives Kreuh, Amela Sambolić Beganović, Zavod RS za šolstvo

Več…

Namen predstavitve je osvetlitev različnih poimenovanj e-izobraževanja in jih podkrepiti s primeri iz domače in tuje šolske prakse.Podan bo pregled dogajanj na področju uvajanja e-izobraževanja v pouk, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju učiteljev na področju pedagoških digitalnih kompetenc z namenom razvoja digitalne pismenosti učencev in dijakov. Prizadevanja za obogatitev šolske prakse z elementi e‑izobraževanja bodo utemeljena tudi z vsebino dokumenta Okvir digitalnih kompetenc državljanov. Zakaj? Ker bodo naši zdajšnji in vsi prihodnji rodovi kljub naši skrbi in dvomu nedvomno e-državljani.

SOBOTA, 21. oktober

 

Predavalnica v dvorani L

10.00-12.00                   e-zdravje:

10.00-10.45     Portal zVEM in storitve eZdravja, Aleš Mićović, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Več…

Digitalizacija slovenskega zdravstva v okviru projekta eZdravje izboljšuje kakovost in učinkovitost zdravstvenega sistema. Elektronske storitve nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema tako državljanom in zdravstvenim delavcem omogočajo sodobno upravljanje z informacijami in izvajanje procesov zdravstvene oskrbe, kar omogoča boljše poslovanje in upravljanje zdravstvenih zavodov ter boljšo dostopnost državljanov do zdravstvenih storitev.V živo bo predstavljeno delovanje portala zVEM in ključne storitve eZdravja. Prikazano bo, kako se z uporabo e-storitev naročamo, pregledujemo čakalne dobe in izdane napotnice ter pregledujemo predpisana in izdana zdravila (eNaročanje, eRecept).

 

10.45-11.05        Predstavitev bioničnega človeka, Janez Škrlec, član Sveta za znanost in tehnologijo RS in vodja projekta MIZŠ, “Stičišča znanosti in gospodarstva” in dr. Martin Terbuc iz Visoke šole za bioniko iz Ptuja

Več…

Predstavitev bioničnega človeka za izobraževalne namene bodočih inženirjev bionike. Gre pa za prvi tovrstni razvojni projekt v Evropi. Vodja projekta je Janez Škrlec, pri projektu sodelujejo kolegi iz višje in visoke strokovne šole za bioniko na Ptuju in podjetje INTRI, strokovno podporo pa nudijo tudi na fakultetah in inštitutih.

Janez Škrlec je po uspešno končani osnovni šoli  končal poklicno šolo smer šibki tok – elektronika, nato šolo za elektrotehnika – elektronika in računalniškega tehnika, ter izobraževanje za mojstra elektronike.

Od leta 1973 do 1979 je bil pretežno zaposlen na področju storitvene servisne dejavnosti. Od leta 1980 do 1985 je bil zaposlen v storitveni dejavnosti na področju elektronike. Od leta 1985 do 1990 je  bil zaposlen v podjetju, Birostroj Computers kot birotehnik (servisiranje računalnikov in računalniške opreme). Leta 1988 je krajši čas delal v Wodongi (Victoria) v Avstraliji. Leta 1990 pa je registriral svojo privatno dejavnost kot samostojni podjetni, na področju računalništva in elektronike. Leta 2002 je  opravil mojstrski izpit za mojstra elektronike v okviru izobraževalnega programa Obrtne zbornice Slovenije in ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. V tem času je bil tudi na izobraževanju v Avstriji za multiplikatorja. Leta 2001 je  sodeloval v Nacionalnem programu – Ekonomska in socialna kohezija Si 0106.01 v projektu Phare, v delovni skupini pri nastajanju višješolskega programa mehatronike. Od leta 2002 je tudi član komisije za mojstrske izpite za mojstra elektronike. Od leta 2003 do 2006 je bil član komisije za mojstrske izpite za poslovno – ekonomski del in član koordinacijske komisije za mojstrske izpite. Od leta 2003 do 2007 je bil član komisije za obrtnika leta v okviru OZS. Leta 2008 je diplomiral na VSŠ ŠC Ptuj in postal inženir mehatronike. Leta 2008 je registriral raziskovalno razvojno dejavnost na področju naravoslovja in tehnike. V letih 2005 do 2009 je bil podpredsednik področnega odbora za poklicne standarde na področju računalništva in tehnike RS. V letih 2006 do 2009 je bil član sveta za znanost in tehnologijo pri MVZT – Republike Slovenije, kot predstavnik gospodarstva. Leta 2008 je postal član 3. razvojne skupine za nove materiale in nanotehnologije pri Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj. Od leta 2003 je postal predsednik strokovne sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije. Leta 2006 je  postal predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije. Leta 2010 je bil ponovno imenovan, že drugi mandat v Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, za obdobje 2010 – 2014. Leta 2012 ga je vlada RS imenovala v Strokovni meroslovni svet RS. Njegova sedanja aktivnost je predvsem povezana s povezovanjem gospodarstva in znanosti in s prenosom novih tehnologij iz akademske in znanstvene sfere v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikro podjetja.

Od leta 2003 do leta 2014 je bil predsednik sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS. Leta 2012 je bil imenovan v Strokovni meroslovni svet RS. Od leta 2006 do 2016 predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Dne 17.07. 2014 ga je Vlada Republike Slovenije ponovno imenovala za člana Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018.

 

11.05-11.30    Neinvazivno merjenje parametrov človeškega zdravja v pametnih skupnostih, prof. dr. Aleš Holobar, Inštitut za računalništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Več…

Razvoj interneta stvari in naprednih senzorjev je omogočil sprotno, nemoteče in cenovno ugodno merjenje različnih parametrov človeškega zdravja v pametnih skupnostih, domovih in delovnih mestih. S tem je izdatno podprl razvoj preciznega zdravstva, ki temelji na dolgoročnem spremljanju posameznika. Enako pomembna je vzpostavitev sprotnega ozaveščanja ljudi o škodljivih razvadah in življenjskih vzorcih v različnih okoljih.  V predavanju bomo osvetlili poslovne in razvojne priložnosti, ki jih prinaša dolgoročno neinvazivno merjenje različnih parametrov človeškega zdravja, od srčnega utripa, ki ga zaznava pametni stol do električne aktivnosti človeških skeletnih mišic.

Aleš Holobar je leta 2004 doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru (UM), Slovenija. V svoji doktorski disertaciji je kot prvi na svetu predstavil napredne računalniške postopke za dekompozicijo površinskih elektromiogramov na prispevke posameznih motoričnih enot. Za mednarodno odmevnost doktorske disertacije je leta 2007 prejel Zlati znak Jožefa Stefana. Podoktorsko izobraževanje je nadaljeval na Politehniki v Torinu v Italiji, kjer je v okviru dveh podoktorskih projektov  nadaljeval z razvojem postopkov za neinvazivno analizo površinskih elektromiogramov. Projekta sta bila podprta s strani Fundacije Lagrange (regija Piemont) in Evropske unije (program Marie Curie). Leta 2009 se je vrnil na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je vodil tri EU in dva domača raziskovalna projekta. Trenutno je vodja Laboratorija za sistemsko programsko opremo na Inštitutu za računalništvo UM FERI.

Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo digitalno obdelavo signalov s trenutnimi dejavnostmi osredotočenimi na ločevanje izvorov, vmesnike človek-stroj, obdelavo biomedicinskih signalov in rehabilitacijo. Je soavtor 56 objav v znanstvenih revijah, 4 poglavjih v znanstvenih monografijah in več kot 100 konferenčnih prispevkov.

 

11.30-12.00        Projekt iNMP Gorenjska – digitalno okolje za sodelovanje  v predbolnišnični fazi urgentne medicine, Franc Dolenc, MediaInteractive Franc Dolenc, s.p.

 

12.00-14.00                        e-mobilnost

Predstavitev Edisona – koncept/poslovni model Slovenije kot laboratorija zelene mobilnosti prihodnosti, dr. Iztok Seljak, Hidria, d.o.o.

Primer Edison eCelje, Miran Gaberšek, Mestna občina Celje

Koncept masovno dosegljive eko mobilnosti – Edison eCity, dr. Miha Rihar, Petrol, d.d.

 

 

Zadnje spremembe programa 17. 10. 2017. Program se dopolnjuje.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Share facebook
OSTALI ČLANKI